Biuletyn Informacyjny
Biura Prasowego Kraków 2000
Kraków, 29 czerwca 2000 r.
Nr 47

.

Temat konferencji: X Festiwal Kultury Żydowskiej

 Spis treści


  1. Eugeniusz Duda Żydowski Kraków
  2. Festiwal Kultury Żydowskiej - koncerty
  3. Festiwal Kultury Żydowskiej - wykłady
  4. Festiwal Kultury Żydowskiej - wystawy
  5. Festiwal Kultury Żydowskiej - wydawnictwa
  6. Festiwal Kultury Żydowskiej - klasyka kina jidysz
  7. Festiwal Kultury Żydowskiej - nieme kino jidysz
  8. Festiwal Kultury Żydowskiej – warsztaty
  9. Festiwal Kultury Żydowskiej – zwiedzanie Kazimierza
10. Program Festiwalu Kultury Żydowskiej

.
AVIGNON
BERGEN
BOLOGNA
BRUXELLES
HELSINKI
KRAKÓW
REYKJAVIK     PRAHA
SANTIAGO de COMPOSTELA

W tradycji krakowskich imprez stałe miejsce zajmuje Festiwal Kultury Żydowskiej, który nie tylko prezentuje kulturę żydowską w całości, ale także stara się przybliżyć jej tajniki i twórców. Dziesiąta, jubileuszowa edycja Fetiwalu Kultury Żydowskiej, odbywa się w tym roku w ramach Festiwalu Kraków 2000 Europejskie Miasto Kultury. Impreza zgromadzi najznamienitszych gości i przyjaciół z całego świata. Odbędą się koncerty muzyki i pieśni synagogalnej i klezmerskiej, wiele wystaw, warsztatów i przeglądów filmowych. Nie zabraknie interesujących wydawnictw książkowych. Festiwal Kultury Żydowskiej będzie trwał od 1 do 9 lipca 2000 r.

 Temat następnej konferencji prasowej

Konferencja  prasowa  poświęcona koncertom Mistrzowie Jazzu  30 czerwca, godz. 13.00, Sala konferencyjna Biura Prasowego, ul. Bracka 1.

Redaktor naczelny: Dorota Uss Wąsowicz 
Redakcja:
Dorota Strojnowska, Janusz Makuch, Renata Derejczyk, Monika Walaszek