Biuletyn Informacyjny
Biura Prasowego Kraków 2000
Kraków, 26 czerwca 2000 r.
Nr 45

.

Temat konferencji:  Spotkanie z artystami Greckiego Chóru Bizantyjskiego

 Spis treści


1.   Grecki Chór Bizantyjski – program koncertu
2.   Michael Adamis – Muzyka Bizantyjska
3.   Nota o wykonawcach
4.   Ks. Henryk Paprocki – Całonocne czuwanie
5.   Letnie koncerty z cyklu Siedem Tradycji

.
AVIGNON
BERGEN
BOLOGNA
BRUXELLES
HELSINKI
KRAKÓW
REYKJAVIK     PRAHA
SANTIAGO de COMPOSTELA

Odbywający się w ramach Festiwalu Kraków 2000 Cykl Siedem Tradycji jest poświęcony różnym tradycjm liturgicznym. Dyrektorem artystycznym Cyklu jest Marcin Bornus -Szczyciński, muzykolog, badacz muzyki dawnej, i wykonawca. Dotychczas można było usłyszeć utwory należące do tradycji benedyktyńskiej, przedstawione w Tyńcu przez Scholę Teatru Węgajty i Chór św. Michła z Tallina, a także należące do tradycji dominikańskiej (zespół Organum) oraz  jezuickiej (Capella regia Musicalis). Grecki Chór Bizantyjski przedstawi tradycję prawosławną.

 Temat następnej konferencji prasowej

Konferencja poświęcona Festiwalowi Kultury Żydowskiej, czwartek 29 czerwca, godz. 11.00, Klub Klezmera

Redaktor naczelny: Dorota Uss Wąsowicz 
Redakcja:
Dorota Strojnowska, Monika Walaszek, Małgorzata Jezutek