.
  Cykl Siedem Tradycji - kalendarium kolejnych koncertów

Czwartek 29 czerwca 2000 r., godz. 19.30
Kościół św. Katarzyny ul. Augustiańska 7
Koncert z komentarzem
Grecki Chór Bizantyjski - tradycja prawosławna.

Środa 28 czerwca, czwartek 29 czerwca 2000 r., godz. 20.00
Cerkiew Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, ul. Szpitalna 24
Chór weźmie udział w uroczystych Nieszporach i Jutrzni na wigilię śś. Piotra i Pawła

Wtorek 18 lipca 2000 r., godz. 20.00
Kościół OO Bernardynów ul. Bernardyńska 2
Laudy św. Franciszka
Mikrologus - tradycja franciszkańska

Niedziela 27 sierpnia 2000 r., godz. 19.15
Kościół śś. Piotra i Pawła, ul. Grodzka 38
J. S. Bach Msza h-moll
La Petite Bande - tradycja protestancka

 

Biuletyn Informacyjny Biura Prasowego Kraków 2000
Biuro Prasowe Kraków 2000; 31-005 Kraków, ul. Bracka 1; tel. (+48 12) 430 26 41, 430 26 70 fax 430 24 30; e-mail: BP@krakow2000.pl, http://www.krakow2000.pl