.
  Filmy Andrzeja Sapiji o Tadeuszu Kantorze

Zestaw pięciu kaset video zawierających siedem filmów dokumentalnych o twórczości Tadeusza Kantora, zrealizowanych w latach 1983-1992. Filmy Andrzeja Sapiji były przez samego Kantora niezwykle cenione. W miarę upływu czasu filmy te okazują się unikalnym zapisem dla entuzjastów jego sztuki.

Kaseta I.

1. Manekiny Tadeusza Kantora. Impresja filmowa o malarstwie, obiektach plastycznych i postaciach teatralnych świata Kantora.

Gdzie są niegdysiejsze śniegi. Jedyny zapis oryginalnej miniatury teatralnej, powstałej pomiędzy Umarłą klasą a Wielopolem, Wielopolem.

Istnieje tylko to co się dzieje. Tytuł filmu to jeden z podpisów pod rysunkiem Tadeusza Kantora. Z kilkuset rysunków i fragmentów prywatnego dziennika powstała filmowa opowieść o życiu-wędrówce wielkiego artysty.

Kaseta II.

Kantor 1985. Jedyny biograficzny film o życiu i twórczości Tadeusza Kantora. W filmie bogatym w dokumentację, artysta opowiada o latach dzieciństwa, okupacji, powstaniu Cricot 2 i kolejnych etapach swojej plastyczno -teatralnej wędrówki, aż do powstania spektaklu Niech sczezną artyści.

Kaseta III.

Powrót Odysa 1988. Najbardziej ceniony przez Tadeusza Kantora film poświęcony kształtowaniu się i ewolucji jego idei artystycznych.

Kaseta IV.

Nigdy tu już nie powrócę 1989. Pełny i jedyny zapis przedostatniej sztuki Teatru Cricot 2, zrealizowany dla Teatru Telewizji TVP.

Kaseta V.

1. Wielopole, Wielopole 1984. Filmowy rarytas dla miłośników twórczości Tadeusza Kantora. Film jest zapisem jedynego przedstawienia Wielopole, Wielopole, jakie odbyło się w kościele w Wielopolu, w miejscu urodzenia Tadeusza Kantora. Reżyser dopełnia obraz tego znaczącego miejsca o malownicze plenery Wielopola.

 

Biuletyn Informacyjny Biura Prasowego Kraków 2000
Biuro Prasowe Kraków 2000; 31-005 Kraków, ul. Bracka 1; tel. (+48 12) 430 26 41, 430 26 70 fax 430 24 30; e-mail: BP@krakow2000.pl, http://www.krakow2000.pl