.
  Cykl wystaw Wędrówka z Tadeuszem Kantorem

Jaromir Jedliński

Wystawa składać się będzie z kilku autonomicznych pokazów rozmieszczonych w różnych punktach Krakowa. Biografia i twórczość Tadeusza Kantora miały charakter peregrynacyjny - były wędrówką przez czas i miejsca. Kraków stanowił punkt wyjścia i dojścia tej artystycznej podróży. W tym wieloczłonowym projekcie ekspozycyjnym, miasto staje się zatem naturalnym otoczeniem, w którym uobecnia się dzieło artysty. Sztuka Krakowa, tradycja i historia miasta, a zarazem jego współczesność przepełniają tę twórczość. Jednocześnie Kantor wypełnił przestrzeń miasta wieloma śladami, inicjując tu niezliczoną ilość faktów artystycznych, powołując do życia nowe, znaczące miejsca, inspirując ludzi, którzy towarzyszyli nam w jego podróży twórczej tak w sensie czynnym, jako współorganizatorzy, jak i w znaczeniu biernym, jako odbiorcy jego sztuki.

Celem projektu jest wiec próba przywołania tamtego doświadczenia poprzez uobecnienie dzieła i życia Tadeusza Kantora w formie drogi i miejsc postoju, piwnicy i poddasza, pokoju i galerii, pracowni i kawiarni, kościoła i synagogi, rynku i uliczki. W wieloczłonowym projekcie ekspozycyjnym miasto stanie się naturalnym otoczeniem obecności tego dzieła. Podążać będziemy tymi samymi traktami, co sam Kantor, wejdziemy w miejsca, gdzie on pracował, rozmawiał wystawiał swe prace, gdzie spotykał innych artystów jemu współczesnych oraz obcował z powstałymi tu dziełami.

Podążymy śladami Kantora, aby spotkać relikty jego życia i twórczości, podążymy śladami spotkań Kantora z dziełami Wita Stwosza i Jana Matejki, Stanisława Wyspiańskiego i Witkacego, artystów I-ej i II-ej Grupy Krakowskiej: Jonasza Sterna i Marii Jaremy, Józefa Jaremy i Tadeusza Brzozowskiego. Poczujemy duchowość i przyziemność miasta, na które Kantor pomstował często, pracując tu, ale którego brakowało mu jak korzeni, kiedy pracował we Florencji. Historia i topografia Krakowa odcisnęła się w dziele i wyobraźni Tadeusza Kantora. Wystawa Tadeusz Kantor Wędrówka z Tadeuszem Kantorem jest próbą nałożenia mapy wyobraźni Kantora na mapę Krakowa.

 

Biuletyn Informacyjny Biura Prasowego Kraków 2000
Biuro Prasowe Kraków 2000; 31-005 Kraków, ul. Bracka 1; tel. (+48 12) 430 26 41, 430 26 70 fax 430 24 30; e-mail: BP@krakow2000.pl, http://www.krakow2000.pl