.
  Wystawa Tadeusz Kantor. Niemożliwe

Wystawa Tadeusz Kantor. Niemożliwe została pomyślana jako jedno z wydarzeń Festiwalu Kraków 2000, co w istotnym stopniu zaważyło na jej charakterze i czego przyczyną było przyjęcie formuły multimedialno - dokumentacyjnej. Taki sposób prezentowania sztuki jest jednym z najbardziej aktualnych trendów w światowym wystawiennictwie. Organizatorzy pragną w ten sposób przyciągnąć międzynarodową publiczność i przedstawić Kantora jako artystę prawdziwie współczesnego, a także pokazać Kraków nie tylko jako pomnik historii, ale także jako prężny ośrodek współczesnej kultury.

Większość wystaw poświęconych twórczości Tadeusza Kantora, niezależnie od swego profilu, kładzie nacisk na historyczne znaczenie tego zjawiska. Ich niewątpliwą zasługą jest to, że wciąż przypominają o jego randze, wadą natomiast - że ukazują je jako wartość istotną, ale należącą do przeszłości. Prezentacje te zdolne są umacniać wiarę w wielkość tej sztuki, wątpić jednak należy, by potrafiły zdobyć jej nowych admiratorów. Ich retrospektywno - nostalgiczny charakter zbyt silnie daje odczuć współczesnemu odbiorcy dystans, jaki dzieli go od dzieła Kantora, a tym samym utrudnia jego bezpośrednie przeżycie.

Pomysł wystawy Tadeusz Kantor. Niemożliwe zrodził się z potrzeby zniesienia tego dystansu, a ściślej z przekonania, że dystans ten jest w istocie iluzoryczny. Jej celem jest pokazanie sztuki krakowskiego artysty jako zjawiska wciąż aktualnego i zaskakującego, bliskiego współczesnej wrażliwości. W przeciwieństwie do dotychczasowych ekspozycji, wystawa ta kładzie nacisk na żywotność jego dokonań i zdolność angażowania dzisiejszego odbiorcy.

Przedmiotem wystawy są przede wszystkim happeningi, akcje i projekty parakonceptualne, a więc te działania Kantora, w których doszło do podważania konwencjonalnych wyobrażeń na temat sztuki, dzieła i wystawy. Prezentowane realizacje, pochodzą z okresu zapoczątkowanego Wystawą Popularną (Galeria Foksal, Warszawa 1973). Okres ten, na ogół pomijany lub bagatelizowany przez większość badaczy i kuratorów, dla samego Kantora miał znaczenie kluczowe. Był czasem pełnym rozterek i wątpliwości, czasem chaotycznego poszukiwania nowych dróg, ale zarazem twórczego fermentu i odkryć, których znaczenie dopiero w przyszłości miało się odsłonić. Wyzwoliwszy się z rutyny artystycznego postępowania, Kantor odważył się wówczas wyruszyć w niezbadane dotychczas rejony i docierać, jak sam mówił do granic Niemożliwego. To dzięki tej podróży, dzięki eksperymentom, które w jej trakcie podejmował, mógł później stworzyć spektakle będące prawdziwymi arcydziełami - Umarłą klasę i Wielopole, Wielopole.

Sztuka, którą zrodził ów czas poszukiwań, dzisiaj jawi się jako adekwatne odbicie duchowej formy schyłku tysiąclecia. Odnaleźć w tym można ten sam brak zaufania do pewników, poczucie utraty stałych punktów oparcia, nieograniczoną swobodę wyboru, otwartość na płynące zewsząd inspiracje i gotowość do podjęcia ryzyka połączoną z niepewnością co do jej efektów. Sztuka ta wciąż może nam więc pomóc w odkrywaniu prawdy o nas samych. Aby było to możliwe, twórczość Kantora musi zostać wydobyta z muzealnego kontekstu, w jakim się ją zazwyczaj sytuuje i zaprezentowana w sposób przemawiający do dzisiejszego widza. Przyczyni się do tego atrakcyjna wizualizacja dokumentacji prac artysty. Ze względu na charakter tych prac, wystawa opiera się przede wszystkim na dokumentacji, dokonanej za pomocą zróżnicowanych środków i technik prezentacji. Ogromne powiększenia fotograficzne, projekcje video, slajdy, zapisy na taśmie filmowej, zapisy dźwiękowe, CD to wszystko służy do stworzenia spektakularnej, multimedialnej całości. Zastosowane środki zwiększą oddziaływanie przekazywanej sztuki a zarazem ułatwią jej dotarcie do odbiorców ukształtowanych przez dzisiejszą kulturę wizualną.

Miejsce i termin wystawy:
15 czerwca 2000 r. - 16 lipca 2000 r.
14 czerwca 2000 r., godz. 18.00 - wernisaż
Bunkier Sztuki - Galeria Sztuki Współczesnej, Pl. Szczepański 3a

Organizatorzy:
Bunkier Sztuki - Galeria Sztuki Współczesnej
Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski, Warszawa
Galeria Foksal, Warszawa

Kurator wystawy: Jarosław Suchan

Imprezy towarzyszące wystawie Tadeusz Kantor Niemożliwe, zostały zorganizowane dzięki wsparciu British Council, Goethe Institut oraz Institut Francais.

Czwartek, 15 czerwca godz. 18.00

Bunkier Sztuki, Pl. Szczepański 3a

Wykład Richarda Demarco Tadeusz Kantor na Festiwalu w Edynburgu: 1972-73

Richard Demarco. Artysta, pisarz, filozof, założyciel Traverse Theatre. Brał udział w organizacji 50 Festiwali w Edynburgu. Jako jeden z pierwszych odkrył sztukę Wschodniej Europy. Promował takich artystów jak: Joseph Beuys i Tadeusz Kantor.

Piątek, 19 czerwca 2000 r., godz.18.00

Bunkier Sztuki , Pl. Szczepański 3a

Wykład Andrzeja Turowskiego Soyez réaliste, demandez l’impossible- Bądźcie realistami, domagajcie się niemożliwego.

Andrzej Turowski. Historyk i krytyk sztuki, profesor Uniwersytetu Burgundzkiego w Dijon we Francji: Do 1982 roku wykładał i prowadził badania w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Poznańskiego. W latach 70-tych współpracował z Galerią Foksal w Warszawie i teatrem Cricot 2 Tadeusza Kantora.

Piątek, 16 czerwca, godz. 21.00

Planty przed Bunkrem Sztuki

Nocny Pokaz Filmów: Happening&fluxus - Międzynarodowe konteksty sztuki Kantora

Fluxus - Niedopasowani - 30 lat Fluxusu

Wolf Vostel - Słońce w twojej głowie, Gwiezdny wojownik, 20 lipca w Akwizgranie, Krawędź stanu krytycznego, Pomiar chleba, Ruch uliczny w spoczynku, Vietnam

Jean Jacques Lebel - Kowboj i Indianin - kilka spotkań z J.J. Lebelem

Joseph Beuys - Każdy człowiek jest artystą

Niedziela, 18 czerwca 2000 r., godz. 11.00

Planty przed Bunkrem Sztuki

Artystyczne sadzenie sztuki kulturalnej - zdarzenie teatralne - happening z aktywnym udziałem uczestników i widzów:

Sadzenie gazet - pustosłowia, szkoła manekinów, bal żołnierzyków, aglomerowanie morza, pomnik niepotrzebnych zabawek.

 

Biuletyn Informacyjny Biura Prasowego Kraków 2000
Biuro Prasowe Kraków 2000; 31-005 Kraków, ul. Bracka 1; tel. (+48 12) 430 26 41, 430 26 70 fax 430 24 30; e-mail: BP@krakow2000.pl, http://www.krakow2000.pl