.
  Lech Stangret - Festiwal Tadeusza Kantora

Rok 2000 to rok wielu jubileuszy związanych z biografią i artystyczną działalnością Tadeusza Kantora. Na ten czas przypada nie tylko dziesiąta rocznica śmierci artysty, ale też 85-lecie jego urodzin, 45-lecie powstania Teatru Cricot 2, 25-lecie premiery Umarłej klasy i jeszcze kilka innych wydarzeń. Bez wątpienia można zatem nazwać rok 2000 - rokiem Tadeusza Kantora. Znając jednak niechętny stosunek twórcy do wszelkiej celebry, ograniczającej się do świętowania dat i jubileuszy, nie chcemy łączyć Festiwalu Tadeusza Kantora z kalendarzowymi rocznicami. Wybór Kantor na jednego z głównych patronów Festiwalu Kraków 2000 podyktowany został chęcią ukazania XX wieku w sztuce poprzez jego twórczość. Jak podkreślał Marek Rostworowski: wiek XX miał u nas w osobie Tadeusza Kantora autentycznego koryfeusza.

W teatrze Kantora XX wiek, ukazywał swe oblicze w formie klisz pamięci. Pulsował brutalnością masowych ideologii, utopii, totalitaryzmów, fascynując, przerażając i wzruszając zarazem. Spektakle zachwycały uniwersalnością wypowiedzi, zrozumiałej dla widzów w wielu krajach, na różnych kontynentach. Ich autor opowiadał o sobie, swoich przeżyciach i wspomnieniach, po to by ocalić prawo do indywidualności każdego z nas. Historia w sztuce Kantora, to historia własnego imienia. Nie wpisana w procesy historyczne, lecz sama zapisująca swoje karty, tragicznie zakłócone egzogenicznymi koszmarami. Jednocześnie malarstwo Kantora to dialog z historią i aktualnością. Artysta wkraczał z całym bagażem doświadczeń w nowe konwencje współczesnej plastyki, aby je przełamywać i opuszczać. Całą swą twórczość pojmował jako nieustanny ruch myśli, wędrówkę, podróż.

Festiwal Kantora poprzez cykl wystaw i różnych imprez, przypomni tym, którzy towarzyszyli jego sztuce, oglądali jego spektakle, emocje, wspomnienia i wzruszenia, jakich doznawali. Dla tych, którym nie było dane ich poznać, proponujemy wędrówkę po śladach artysty i jego wyobraźni. Spotkanie z jego fascynacjami i pamięcią. Dialog z wybitnymi artystami - Antonim Tápiesem i Robertem Wilsonem. Ukażemy wiele przejawów jego artystycznej aktywności i sposobu myślenia. Założeniem Festiwalu nie jest jednak pokaz całej działalności Kantora, ale zwrócenie uwagi, jak jego sztuka, współtworząca podstawy współczesnej kultury, przyczynia się do identyfikacji z tymi tendencjami, które istnieją obecnie. Twórczość Tadeusza Kantora należy do świata, ale przede wszystkim do Krakowa. W sztuce Kantora Wielopole i Kraków stają się światem.Biuletyn Informacyjny Biura Prasowego Kraków 2000
Biuro Prasowe Kraków 2000; 31-005 Kraków, ul. Bracka 1; tel. (+48 12) 430 26 41, 430 26 70 fax 430 24 30; e-mail: BP@krakow2000.pl, http://www.krakow2000.pl