.
  Bogusław Sonik - W hołdzie Tadeuszowi Kantorowi

Sztuka Kantora to zapis pamięci wyniesiony do najwyższej rangi. Oglądałem jego sztuki w Paryżu, widziałem zafascynowanie francuskiej widowni spektaklami Cricot 2. Ze strzępów fotografii i słów, ze strzępów pamięci o galicyjskim miasteczku, Kantor budował miasteczko uniwersalne. Wyczarował świat, który każdy z nas nosi gdzieś głęboko, świat swoich przeżyć osobistych, świat który przeminął.

Tadeusz Kantor dokonał tego przy użyciu - wydawałoby się najprostszych środków wyrazu, ożywiał przedmioty, słowa, melodie, tak że potrafiły zdobywać widza pod każdą szerokością geograficzną. Na tym właśnie polega wielkość jego teatru, teatru miłości, śmierci, wojny, życia i pamięci.

 

Biuletyn Informacyjny Biura Prasowego Kraków 2000
Biuro Prasowe Kraków 2000; 31-005 Kraków, ul. Bracka 1; tel. (+48 12) 430 26 41, 430 26 70 fax 430 24 30; e-mail: BP@krakow2000.pl, http://www.krakow2000.pl