Biuletyn Informacyjny
Biura Prasowego Kraków 2000
Kraków, 8 czerwca 2000 r.
Nr 39

.

Temat konferencji:  wystawa Bogowie Starożytnego Egiptu

 Spis treści


1. Hanna Szymańska – Bogowie Starożytnego Egiptu
2. Bogowie Starożytnego Egiptu – informacje organizacyjne
3. Zbiory egipskie Muzeum Archeologicznego w Krakowie. Chronologia zabytków
4. Źródła – pochodzenie zabytków
5. Noty o autorach

 

.
AVIGNON
BERGEN
BOLOGNA
BRUXELLES
HELSINKI
KRAKÓW
REYKJAVIK     PRAHA
SANTIAGO de COMPOSTELA

Odbywająca się w ramach Festiwalu Kraków 2000 ekspozycja Bogowie Starożytnego Egiptu, prezentuje zabytki sięgające  początków państwowości kraju nad Nilem, ponad 3000 lat przed Chrystusem, po okres wczesnego chrześcijaństwa – okres koptyjski. Eksponatem  koronnym wystawy jest zespół sarkofagowy z nekropoli w el-Gamhud, należący do kapłanki Izydy  imieniem Iset-iri-Khet-es. Wystawa stała w Muzeum Archeologicznym,  ul. Poselska 3, zostanie otwarta w sobotę 10 czerwca o godz. 12.00.


 Temat następnej konferencji prasowej

Konferencja  prasowa  poświęcona wystawie Symbolizm w Brukseli, 9 czerwca o  godz. 11.00, Międzynarodowe Centrum Kultury, Rynek Główny 25. 

Redaktor naczelny: Dorota Uss Wąsowicz 
Redakcja:
  Dorota Strojnowska, Katarzyna Woyda, Małgorzata Jezutek
Biuro Prasowe Kraków 2000; 31-005 Kraków, ul. Bracka 1; tel. (+48 12) 430 26 41, 430 26 70 fax 430 24 30; e-mail: BP@krakow2000.pl, http://www.krakow2000.pl