Biuletyn Informacyjny
Biura Prasowego Kraków 2000
Kraków, 25 maja 2000 r.
Nr 37

.

Temat konferencji:  wystawy Praga w Krakowie 2000 – Kraków w Pradze 2000

 Spis treści


1. Stanisław Rodziński – Fotografia jako dokument i artystyczny eksperyment
2. Kraków w Pradze 2000– Praga w Krakowie 2000 – opis projektu
3. Wystawy i warsztaty fotografii studentów ASP i FAMU
4. Praga – kalendarium wydarzeń
5. Kraków – kalendarium wydarzeń
6. Informacje o autorach wystaw

.
AVIGNON
BERGEN
BOLOGNA
BRUXELLES
HELSINKI
KRAKÓW
REYKJAVIK     PRAHA
SANTIAGO de COMPOSTELA

Program odbywającego się w ramach Festiwalu Kraków 2000 projektu Kraków w Pradze 2000 – Praga w Krakowie 2000, zawiera wydarzenia o charakterze twórczym, wystawiennyczym

 i warsztatowym, które odbywają się etapowo w Pradze i w Krakowie.Wystawy ukazują dorobek twórczy z dwóch ostatnich lat wykładowców fotografii obu uczelni, jako uznanych i cenionych artystów i pedagogów oraz poszukującą twórczość młodych artystów – studentów ASP i FAMU. W marcu krakowscy pegagodzy i studenci ASP prezentowali swoje prace w Pradze, w maju będzie można oglądać w Krakowie zdjecia pedagogów i studentów FAMU.

Wystawa pedagogów FAMU, 25 maja-21 czwewca 2000 r., Galeria Krzysztofory.
Wystawa studentów FAMU, 25 maja – 19 czerwca 2000 r., Centrum Kultury Żydowskiej.


 Temat następnej konferencji prasowej

Konferencja  prasowa  poświęcona projektowi Młodzi Kraków 2000 ,30 maja 2000 r., godz. 11.00, Sala konferencyjna Biura Prasowego, ul. Bracka 1

Redaktor naczelny: Dorota Uss Wąsowicz 
Redakcja:
 D. Strojnowska, M. Walaszek, P. Radziwiłowicz, K. Urbanek, M. Romańska
Biuro Prasowe Kraków 2000; 31-005 Kraków, ul. Bracka 1; tel. (+48 12) 430 26 41, 430 26 70 fax 430 24 30; e-mail: BP@krakow2000.pl, http://www.krakow2000.pl