Biuletyn Informacyjny
Biura Prasowego Kraków 2000
Kraków, 22 maja 2000 r.
Nr 35

.

Temat konferencji:  koncerty muzyki cerkiewnej i Ensemble Organum

 Spis treści

1. Festiwal Muzyki Cerkiewnej – edycja majowa
2. Program Festiwalu Muzyki Cerkiewnej
3. Informacje o wykonawcach
4. Siedem Tradycji – informacje o projekcie
5. Ensemble Organum – informacje o koncercie

.
AVIGNON
BERGEN
BOLOGNA
BRUXELLES
HELSINKI
KRAKÓW
REYKJAVIK     PRAHA
SANTIAGO de COMPOSTELA

W maju w ramach Festiwalu Kraków 2000, odbędą się koncerty muzyki cerkiewnej, stanowiące kontynuację Festiwalu Muzyki Cerkiewnej, którego główna edycja miała miejsce w styczniu 2000 r. w Krakowie. W tym samym miesiącu wystąpi Ensemble Organum w ramach zapoczątkowanegow w styczniu cyklu koncertów prezentujących najstarsze tradycje śpiewu modlitewnego Siedem Tradycji.

Koncerty muzyki cerkiewnej odbędą się w terminie od 25 do 27 maja 2000 r.,  koncert Ensemble Organum odbędzie się 23 maja 2000 r.

 Temat następnej konferencji prasowej

Konferencja  prasowa  poświęcona koncertom muzyki gospel, 23 maja 2000 r., godz. 15.00, Sala konferencyjna Biura Prasowego, ul. Bracka 1

Redaktor naczelny: Dorota Uss Wąsowicz 
Redakcja:
Dorota Strojnowska, Agnieszka Dyga, Małgorzata Jezutek, Małgorzata Kubica
Biuro Prasowe Kraków 2000; 31-005 Kraków, ul. Bracka 1; tel. (+48 12) 430 26 41, 430 26 70 fax 430 24 30; e-mail: BP@krakow2000.pl, http://www.krakow2000.pl