.
  Artyści wobec dzieła Wyspiańskiego 

- wystawa sztuki w hołdzie Wyspiańskiemu

Wystawa jest próbą twórczego odniesienia się do dorobku Stanisława Wyspiańskiego. Do jej tworzenia zostali zaproszeni przez prof. Adama Brinckena artyści-pedagodzy Akademii Sztuk Pięknych - wśród nich Honorowy Profesor ASP Andrzej Wajda, a także Zbigniew Bajek, Andrzej Bednarczyk, Grzegorz Bednarski, Tamara Berdowska, Adam Brincken, Zbylut Grzywacz, Sławomir Karpowicz, Jarosław Kawiorski, Joanna Kaiser, Włodzimierz Kotkowski, Małgorzata Komorowska, Łukasz Konieczko, Piotr Korzeniowski, Leszek Misiak, Bolesław Oleszko, Jan Pamuła, Stanisław Rodziński, Allan Rzepka, Zbigniew Sałaj, Mirosław Sikorski, Edyta Sobieraj, Zbigniew Sprycha, Grzegorz Sztwiertnia, Stanisław Tabisz, Dariusz Vasina, Jacek Waltoś, Adam Wsiołkowski, Krystyna Zachwatowicz

Miejsce i termin wystawy:
26 maja - czerwiec
Muzeum Narodowe w Krakowie - Gmach Główny
Kurator wystawy: prof. Adam Brincken

 
Biuletyn Informacyjny Biura Prasowego Kraków 2000
Biuro Prasowe Kraków 2000; 31-005 Kraków, ul. Bracka 1; tel. (+48 12) 430 26 41, 430 26 70 fax 430 24 30; e-mail: BP@krakow2000.pl, http://www.krakow2000.pl