.
  Wobec i wokół Wyspiańskiego - Cykl wykładów prozą

Przedstawieniom sztuk Stanisława Wyspiańskiego w teatrach krakowskich i wielkiej wystawie jego dzieł plastycznych w Muzeum Narodowym towarzyszy cykl publicznych wykładów Wobec i wokół Wyspiańskiego. Jak w teatrze słuchać będziemy własnych tekstów artysty, a w muzeum obejrzymy jego oryginalne obrazy, rysunki i projekty, tak w salach wykładowych usłyszymy głos historyka literatury, teatru, sztuki, który podejmie kolejną próbę spojrzenia na twórczość jednego z największych polskich artystów. Dla niektórych głos ten może okazać się pomocnym przy obcowaniu, w czasie festiwalu z dramaturgią Wesela i jego dorobkiem malarskim, dla innych, bardziej rozczytanych w Wyspiańskim i obeznanych z jego plastyką, okaże się być może, impulsem do własnych refleksji. Wykłady nie tworzą jakiegoś zamkniętego kursu, w trakcie którego słuchacz mógłby zapoznać się z biografią i poszczególnymi etapami twórczości poety-malarza, lecz stanowią swobodny ciąg impresji poświęconych kilku wybranym zagadnieniom. I tak prof. Ewa Miodońska-Brookes, autorka wielu analitycznych prac o istotnym znaczeniu dla badań nad dziełem Wyspiańskiego, przedstawi jeden z fundamentalnych problemów tego dzieła, współobecność w nim pierwiastków polskich i antycznych, przede wszystkim greckich, oraz oryginalne, twórcze odczytanie przez Wyspiańskiego Szekspira. Dr Wojciech Bałus, historyk sztuki nowoczesnej, badacz wielu aspektów twórczości Wyspiańskiego, ukaże jego wielką plastykę religijną, projekty witraży i polichromii, na tle dokonań w tym zakresie Jana Matejki i Józefa Mehoffera. Kierownik Muzeum Stanisława Wyspiańskiego i zarazem komisarz wystawy w Muzeum Narodowym Marta Romanowska podzieli się uwagami na temat warsztatu artysty, podejmowanych przez niego prób i wahań twórczych, a Janusz Wałek kierownik działu Malarstwa Europejskiego, przedstawi poglądy Wyspiańskiego na nowożytną sztukę europejską, szczególnie malarstwo, którym artysta zawsze żywo się interesował i niejednokrotnie inspirował we własnej twórczości. Na otwarcie wykładów głos zabierze prof. Mieczysław Porębski, wielki historyk sztuki nowoczesnej i współczesnej, zarówno polskiej jak i obcej, autor legendarnych jeż książek: Malowane dzieje, Interregnum, Ikonosfera, Kubizm, Wprowadzenie do sztuki XX wieku. Bardzo szeroki horyzont zainteresowań i badań profesora Porębskiego zapowiada spojrzenie na Stanisława Wyspiańskiego, Polaka, Europejczyka, z bardzo rozległej perspektywy.

Wykłady odbywać się będą w różnych miejscach, w Galerii Malarstwa Polskiego XIX wieku w Sukiennicach, w galerii Malarstwa Europejskiego i Sztuki Starożytnej w Muzeum Książąt Czartoryskich, w Teatrze im. Juliusza Słowackiego i w Muzeum Stanisława Wyspiańskiego przy ul. Kanoniczej. W niektórych przypadkach wykłady znajdą dopełnienie w pokazach przeźroczy. Zostaną także zaprezentowane oryginalne rysunki i szkice artysty.

Program wykładów:

Czwartek, 25 maja 2000 r., godz. 16.30
Muzeum Książąt Czartoryskich, ul Św. Jana 19
Miejsce Wyspiańskiego, wykład proj. Mieczysława Porębskiego

Piątek 26 maja 2000 r., godz. 16.30
Galeria Sztuki Polskiej XIX w., Sukiennice
Matejko - Mehoffer - Wyspiański. W kręgu monumentalnej sztuki religijnej,
wykład dr Wojciecha Bałusa

Poniedziałek 29 maja 2000 r., godz. 16.30
Muzeum Książąt Czartoryskich, Arsenał, ul. Pijarska 9
W ogrodach Kalidonu, nad Skamandrem, przy Skajskiej Bramie, w martwej Itace,
wykład prof. Ewy Miodońskiej-Brookes

Wtorek 30 maja 2000 r., godz. 16.30
Muzeum Stanisława Wyspiańskiego, ul. Kanonicza7
I nie mogę żadnego mojego Grunwaldu zacząć, wykład Marty Romanowskiej

Czwartek 1 czerwca 2000 r., godz., 16.30
Muzeum Książąt Czartoryskich, Galeria Obrazów, ul. Św. Jana 19
Szukam siebie patrząc na innych, wykład Janusza Wałka

Piątek 2 czerwca 2000 r., godz. 16.30
Foyer Teatru im. J. Słowackiego, Pl. Św. Ducha 1
Nas przecie Szekspir nie poruszy, wykład prof. Ewy Miodońskiej- Brooke

 

Biuletyn Informacyjny Biura Prasowego Kraków 2000
Biuro Prasowe Kraków 2000; 31-005 Kraków, ul. Bracka 1; tel. (+48 12) 430 26 41, 430 26 70 fax 430 24 30; e-mail: BP@krakow2000.pl, http://www.krakow2000.pl