.
  Wyspiański w programie Festiwalu Kraków 2000 - Bogusław Sonik

W roku 2000 Kraków nosi zaszczytne miano Europejskiego Miasta Kultury. Podczas całorocznego święta miasta, chcemy pokazać zarówno jego przeszłość, jak i teraźniejszość. Wydarzenia, podporządkowane hasłu Myśl-Duchowość-Twórczość, prezentują życie Krakowa na wszystkich płaszczyznach - intelektualnej, duchowej, artystycznej.

Na festiwalowy segment teatralny składają się Misteria, Inicjacje, Reminiscencje Teatralne, Festiwal Teatrów Ulicznych, Festiwal Komedii. Segment muzyczny to zarówno Wiosenny Festiwal Ludwiga van Beethovena, jak i koncerty chórów cerkiewnych, fragment katolickiej liturgii Codex Calixtinus - ale i koncerty jazzowe, a także występy klezmerów podczas Festiwalu Kultury Żydowskiej. Segment plastyczny przedstawia min. Oblicza Boga chrześcijan, Potęgę obyczaju Żydów, Bogów Starożytnego Egiptu, a także zebrane na wystawie WAWEL 1000-2000 najcenniejsze zabytki związane z królewska siedzibą.

Wydarzeniem, które łączy wszystkie gałęzie sztuk, jest Festiwal Stanisława Wyspiańskiego. W programie znaleźć można zarówno koncert muzyki Zygmunta Koniecznego do spektakli według dramatów Wyspiańskiego, jak i wystawy dzieł malarskich, rysunków oraz kartonów witraży, a także przegląd spektakli wielkiego dramaturga oraz cykl wykładów poświęcony twórczości artysty.

Stanisław Wyspiański - malarz, grafik, architekt wnętrz, dramaturg i krytyk - należy do grona największych twórców naszego miasta. Podczas Festiwalu, chcemy przypomnieć te wielką postać, udostępnić mniej znane dzieła oraz określić miejsce artysty w zbiorowej pamięci w sto lat później, z końcem XX wieku.

 

Biuletyn Informacyjny Biura Prasowego Kraków 2000
Biuro Prasowe Kraków 2000; 31-005 Kraków, ul. Bracka 1; tel. (+48 12) 430 26 41, 430 26 70 fax 430 24 30; e-mail: BP@krakow2000.pl, http://www.krakow2000.pl