.
    WAWEL 1000 - 2000 - opis projektu

Odbywające się w ramach Festiwalu Kraków 2000 ekspozycja składa się z trzech dopełniających się części, z których dwie będą umieszczone na Wzgórzu Wawelskim, a trzecia w Muzeum Archidiecezjalnym w Krakowie. Wystawa, prezentowana w salach Zamku Królewskiego i w Muzeum Katedralnym, nie stanowi pełnej retrospektywy tysiąclecia dziejów i kultury Wzgórza. Przedstawienie takiego obrazu byłoby przedsięwzięciem przerastającym możliwości organizatorów. Wybrano wobec tego formułę, która pozwala przybliżyć współczesnemu odbiorcy istotne wątki z artystycznej przeszłości Wawelu. Kolejne sale to odsłony w których starano się ukazać momenty świetności, kiedy dzieła sztuki powstałe na Wawelu i dla Wawelu najlepiej wyrażały mocarstwowy program dynastii, dojrzałość gustu i rozmach mecenasowskich poczynań władców, ich prywatne potrzeby intelektualne i duchowe, dążenie biskupów do otoczenia liturgii w królewskiej katedrze najwyższym splendorem. Zgromadzone na wystawie przedmioty będą dopełnieniem dla odświętnie wyposażonego zamku odnowionej katedry.

Organizatorzy wystawy jubileuszowej WAWEL 1000 - 2000

Zamek Królewski na Wawelu. 31 - 001 Kraków, Wawel 5, tel. 422 51 55 wew. 290, fax. 422 19 50
Komisarze wystawy: Magdalena Piwocka, Krzysztof Czyżewski, Dariusz Nowacki
Zarząd Bazyliki Metropolitarnej na Wawelu. 31-001 Kraków, Wawel 3, tel.422 26 43
Komisarz wystawy: Krzysztof Czyżewski
Muzeum Archidiecezjalne w Krakowie. 31-002 Kraków, ul. Kanonicza 19, tel. 421 89 63, fax. 422 75 23
Komisarz wystawy: Ks. Józef Andrzej Nowobilski
Biuro Festiwalu Kraków 2000. 31-028 Kraków, ul. Św. Krzyża 1, tel. 421 86 93, 429 34 87,
fax. 422 13 81, e-mali: biuro@krakow2000.pl
Koordynator projektu: Katarzyna Januszewska

Miejsca i terminy wystawy:
Część I. Kultura artystyczna dworu królewskiego i katedry
Zamek Królewski na Wawelu
5 maja - 30 lipca 2000 r.
Część II. Katedra krakowska - biskupia, królewska, narodowa
Muzeum Katedralne na Wawelu
5 maja - 31 lipca 2000 r.
Cześć III. Skarby Archidiecezji Krakowskiej
Muzeum Archidiecezjalne, ul. Kanonicza 19
5 maja - 30 września 2000 r.
Scenariusz wystawy - część I i II: Magdalena Piwocka, Krzysztof J. Czyżewski, Dariusz Nowacki
Oprawa plastyczna wystawy: Anna Mściwujewska - Wajdowa, Leszek Wajda
Koordynacja prac: Stefan Zając

Przygotowanie konserwatorskie eksponatów: zespół konserwatorów Zamku Królewskiego na Wawelu pod kierunkiem Ewy Wilkojć, pracownia konserwacji tkanin na Wawelu pod kierunkiem Emilii Piskozub, Aeternus- Wojciech Bochnak oraz właściciele wypożyczonych dzieł.

Projekt oświetlenia: Mariusz Gałek
Kierownictwo prac technicznych: Tomasz Merstallinger

Scenariusz wystawy - część III. Ks. dr Józef Andrzej Nowobilski, dr Andrzej Włodarek
Oprawa plastyczna wystawy Jan Kolanowski

Uroczyste otwarcie wystawy dla przedstawicieli mediów odbędzie się 4 maja 2000r., dla zaproszonych gości 5 maja 2000 r., dla publiczności 6 maja 2000 o godz. 13.00. Rezerwacji biletów można dokonywać pod numerem telefonu 422 51 55 wew. 291.

 

Biuletyn Informacyjny Biura Prasowego Kraków 2000
Biuro Prasowe Kraków 2000; 31-005 Kraków, ul. Bracka 1; tel. (+48 12) 430 26 41, 430 26 70 fax 430 24 30; e-mail: BP@krakow2000.pl, http://www.krakow2000.pl