.
  Milenium Polski w Europie - Bogusław Sonik

Wawel to symbol polskich dziejów, pomnik minionej wielkości i chwały, miejsce, w którym ogniskuje się historia narodu i państwa. Miejsce szczególne dla narodowej pamięci. Wystawa, do powstania której przyczynił się Festiwal Kraków 2000 - Europejskie Miasto Kultury roku 2000, ukazuje mniej znane oblicze polskiego Akropolis. Dzięki wysiłkom Organizatorów udało się zgromadzić pochodzące z Wawelu dzieła sztuki i pamiątki historyczne rozproszone po Europie, w wielu przypadkach pokazywane w Krakowie publicznie po raz pierwszy. W imieniu Festiwalu Kraków 2000 serdecznie dziękuję wszystkim właścicielom za wypożyczenie obiektów, bez których wystawa ta byłaby znacznie skromniejsza. Wielki udział w sfinalizowaniu Wystawy Wawel 1000-2000 mają także Sponsorzy, dzięki którym mogliśmy udźwignąć koszty, i którym także należą się serdeczne podziękowania.

Prezentowane eksponaty potwierdzają stałe i mocne związki polskiej sztuki ze sztuką europejską. Obiekty wykonane przez polskich twórców, wykonywane w obrębie diecezji krakowskiej reprezentują równie wysoki poziom artystyczny jak tworzone na zamówienie królów i biskupów krakowskich dzieła twórców europejskich. Potwierdzają również odwieczną obecność Polski w Europie - do najstarszych i najcenniejszych zarazem należy włócznia św. Maurycego, symbol-potwierdzenie politycznych związków z całym ówczesnym światem.

Hasłem Krakowa - Europejskiego Miasta Kultury 2000 jest Myśl-Duchowość-Twórczość, w wystawie Wawel 1000-2000 znajdująca swoje znakomite ucieleśnienie. Sakralne dzieła sztuki są przeniesieniem Myśli w świat Twórczości. W duchowym wymiarze wystawa Wawel1000-2000 potwierdza nasze europejskie aspiracje. Dzięki niej możemy zobaczyć, jak wpisane już w historię wartości mogą dawać początek nowym, wskazywać drogę w przyszłość, uczyć spojrzenia przed siebie.

 

Biuletyn Informacyjny Biura Prasowego Kraków 2000
Biuro Prasowe Kraków 2000; 31-005 Kraków, ul. Bracka 1; tel. (+48 12) 430 26 41, 430 26 70 fax 430 24 30; e-mail: BP@krakow2000.pl, http://www.krakow2000.pl