Biuletyn Informacyjny
Biura Prasowego Kraków 2000
Kraków, 4 maja 2000 r.
Nr 32

.
Temat konferencji: wystawa jubileuszowa WAWEL 1000 - 2000
 Spis treści
1.  Bogusław Sonik – Milenium Polski w Europie 
2.  Prof. dr hab. Jan K. Ostrowski – WAWEL 1000 - 2000 
3.  WAWEL 1000 - 2000 – opis projektu 
4.  Kultura Artystyczna Dworu Królewskiego i Katedry – część I wystawy 
5.  Katedra krakowska – biskupia, królewska, narodowa – część II wystawy 
6.  Ks. dr Józef Andrzej Nowobilski – Sztuka sakralna biskupstwa krakowskiego 
7.  Skarby Archidiecezji Krakowskiej – część III wystawy 
8.  Instytucje, które wypożyczyły eksponaty na wystawę 
.
AVIGNON
BERGEN
BOLOGNA
BRUXELLES
HELSINKI
KRAKÓW
REYKJAVIK     PRAHA
SANTIAGO de COMPOSTELA

Odbywająca się w ramach Festiwalu Kraków 2000 ekspozycja, składa się z trzech dopełniających się części. Dwie z nich umieszczone będą na Wzgórzu Wawelskim, a trzecia w Muzeum Archidiecezjalnym. Część I wystawy zatytułowana Kultura artystyczna dworu królewskiego i katedry, będzie dostępna od 5 maja do 30 lipca 2000 r. w Zamku Królewskim na Wawelu, część II Katedra krakowska- biskupia, królewska, narodowa, będzie czynna od 5 maja do 31 sierpnia 2000 r. w Muzeum Katedralnym na Wawelu, natomiast część III wystawy Skarby Archidiecezji Krakowskiej będzie można zwiedzaćod 5 maja do 30 października 2000 r. w Muzeum Archidiecezjalnym przy ul. Kanoniczej 19w Krakowie.

 

 Temat następnej konferencji prasowej

Konferencja prasowa poświęcona Festiwalowi Stanisława Wyspiańskiego Teatr Ogromny

 Red.: Dorota Strojnowska, Monika Walaszek, Katarzyna Woyda, Katarzyna Januszewska
Biuro Prasowe Kraków 2000; 31-005 Kraków, ul. Bracka 1; tel. (+48 12) 430 26 41, 430 26 70 fax 430 24 30; e-mail: BP@krakow2000.pl, http://www.krakow2000.pl