Biuletyn Informacyjny
Biura Prasowego Kraków 2000
Kraków, 28 kwietnia 2000 r.
Nr 31

.
Temat konferencji: wystawa Ryszarda Horowitza Elektroniczne wizje
 Spis treści

1. Jon Blair – Ryszard Horowitz Cracow 2000

2. Ryszard Horowitz – opis projektu

3. Ryszard Horowitz – informacje o autorze

4. Nagrody i wyróżnienia

5. Wystawy

.
AVIGNON
BERGEN
BOLOGNA
BRUXELLES
HELSINKI
KRAKÓW
REYKJAVIK     PRAHA
SANTIAGO de COMPOSTELA

Wystawa w Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, organizowana w ramach Festiwalu Kraków 2000, została pomyślana jako możliwie pełna i wszechstronna prezentacja dotychczasowego dorobku Ryszarda Horowitza. Na wystawie pokazanych zostanie kilkadziesiąt prac, zarówno dzieła już znane, jak i zupełnie nowe. Multimedialny charakter ekspozycji ma przybliżyć widzowi proces powstawania prac artysty, wykorzystującego najnowsze technologie.

Wystawa prac Ryszarda Horowitza odbędzie się w terminie: 29 kwietnia – 24 maja 2000 r.

 

 Temat następnej konferencji prasowej

Konferencja  prasowa  poświęcona wystawie jubileuszowej Wawel 1000 – 2000, 4 maja 2000r., godz. 11.00, Centrum Konferencyjne na Wawelu.

Redaktor naczelny: Dorota Uss Wąsowicz 
 
Redakcja:
Dorota Strojnowska, Monika Walaszek
Biuro Prasowe Kraków 2000; 31-005 Kraków, ul. Bracka 1; tel. (+48 12) 430 26 41, 430 26 70 fax 430 24 30; e-mail: BP@krakow2000.pl, http://www.krakow2000.pl