Biuletyn Informacyjny
Biura Prasowego Kraków 2000
Kraków, 28 kwietnia 2000 r.
Nr 30

.
Międzynarodowa konferencja w ramach deklaracji Freedom of Expression and Dialogue 
– A Day of Culture 2000.
 Spis treści

1. Międzynarodowa konferencja Wolność na progu Trzeciego Tysiąclecia. 
Szanse i zagrożenia

2. Program konferencji:

- Sesja I. Więzi kulturowe między narodami w Europie Środkowo – wschodniej – odbudowa  zerwanych więzi czy pogłębienie się antagonizmów.
- Sesja II. Czy grozi nam tyrania wolności.

3. Informacje o uczestnikach konferencji.

4. Program innych miast uczestniczących w projekcie w ramach Sieci Europejskich Miast Kultury i Miesięcy Kultury

.
AVIGNON
BERGEN
BOLOGNA
BRUXELLES
HELSINKI
KRAKÓW
REYKJAVIK     PRAHA
SANTIAGO de COMPOSTELA

W ramach Festiwalu Kraków 2000, odbędzie się Międzynarodowa konferencja Dzień Kultury – Wolność słowa i dialogu. Wolność na progu Trzeciego Tysiąclecia – szanse i zagrożenia. Na konferencję złożą się dwie sesje: Więzi kulturowe między narodami w Europie Środkowo – wschodniej po upadku komunizmu – odbudowa zerwanych więzi czy pogłębienie się antagonizmów oraz Czy grozi nam tyrania wolności.

Debata odbędzie się 5 maja 2000 r. w Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie.

 Temat następnej konferencji prasowej

Konferencja prasowa poświęcona wystawie zdjęć Ryszarda Horowitza, godz. 14.00, Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha

 Redaktor naczelny: Dorota Uss Wąsowicz 
 
Redakcja:
Dorota Strojnowska, Monika Walaszek
Biuro Prasowe Kraków 2000; 31-005 Kraków, ul. Bracka 1; tel. (+48 12) 430 26 41, 430 26 70 fax 430 24 30; e-mail: BP@krakow2000.pl, http://www.krakow2000.pl