Biuletyn Informacyjny
Biura Prasowego Kraków 2000
Kraków,  24 marca 2000 r.
Nr 26

.
Temat konferencji: Kultura Europy w dokumentach archiwalnych
 Spis treści

1.Magdalena Marosz - Nowoczesne  archiwum

2.Kultura Europy w dokumentach archiwalnych - opis projektu i wystawy

3.Dowody ! Europa odzwierciedlona w archiwach – część II wystawy. Portret miasta, Początki miasta, Akt lokacyjny, Życie religijne w Krakowie. Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, Uniwersytet Jagielloński, Krakowskie kopce.

4.Wystawa – część III wystawy . Sąd Wyższy Prawa Niemieckiego, Obywatelstwo Miasta Krakowa, Opieka społeczna, Gimnazjum św. Anny w Krakowie, Architektura baroku, Droga do nowoczesności, Dawne szpitale, Bractwo paskowe, Teatr im. Juliusza Słowackiego, Piękno iluminowanych dokumentów, Wojny. Droga do upadku miasta.

5.Archiwum Państwowe w Krakowie. Prezentacja instytucji – część IV wystawy

.
AVIGNON
BERGEN
BOLOGNA
BRUXELLES
HELSINKI
KRAKÓW
REYKJAVIK     PRAHA
SANTIAGO de COMPOSTELA

Odbywający się  w ramach Festiwalu Kraków 2000 projekt, został zainicjowany w lipcu 1998 r. przez Archiwum Miejskie w Bergen. Uczestniczą w nim archiwa siedmiu z dziewięciu Europejskich Miast Kultury. Są to archiwa miejskie w Bergen, Bolonii, Helsinkach, Pradze i Reykjawiku oraz Archiwum Historyczne Uniwersytetu w Santiago de Compostela i Archiwum Państwowe w Krakowie. W ramach projektu odbędzie się wspólna prezentacja internetowa pod tytułem Dowody Europa odzwierciedlona w archiwach. Wystawa będzie prezentowana w Internecie w terminie od 31 marca do 31 grudnia 2001 r. www.euarchives.org

 Temat następnej konferencji prasowej
Konferencja  prasowa  poświęcona  koncertowi Jana Kantego Pawluśkiewicza pt. Droga Życie Miłość, 4 kwietnia 2000 r., godz. 11.00
 Redakcja: Dorota Uss Wąsowicz, Dorota Strojnowska, Małgorzata Jezutek
Biuro Prasowe Kraków 2000; 31-005 Kraków, ul. Bracka 1; tel. (+48 12) 430 26 41, 430 26 70 fax 430 24 30; e-mail: BP@krakow2000.pl, http://www.krakow2000.pl