Biuletyn Informacyjny
Biura Prasowego Kraków 2000
Kraków,  1 marca 2000 r.
Nr 22

.
Temat konferencji: Cykl Wielkich Wykonań
 Spis treści

Anna Woźniakowska
Wielkie wykonania

Cykl Wielkich Wykonań 
– koncerty muzyki klasycznej

Program 
Cyklu Wielkich Wykonań

Orkiestry i soliści

.
AVIGNON
BERGEN
BOLOGNA
BRUXELLES
HELSINKI
KRAKÓW
REYKJAVIK     PRAHA
SANTIAGO de COMPOSTELA
Rozpoczynający się w ramach Festiwalu Kraków 2000 Cykl Wielkich Wykonań nawiązuje do najlepszych tradycji międzynarodowych kontaktów muzycznych podwawelskiego grodu. Od marca do końca sierpnia odbędzie się osiem wspaniałych koncertów w wykonaniu orkiestr  o światowej sławie. Cykl został programowo przygotowany tak, by przedstawić muzykę różnych epok w możliwie najlepszym wykonaniu zespołów specjalizujących się w tym właśnie gatunku muzyki.

Anna Woźniakowska

 Temat następnej konferencji prasowej
Konferencja prasowa poświęcona koncertowi Norddeutscher Rundfunk Sinfonienorchester – 19 marca 2000 r., Kraków
 Redakcja: Małgorzata Kubica, Dorota Uss Wąsowicz
Biuro Prasowe Kraków 2000; 31-005 Kraków, ul. Bracka 1; tel. (+48 12) 430 26 41, 430 26 70 fax 430 24 30; e-mail: BP@krakow2000.pl, http://www.krakow2000.pl