Biuletyn Informacyjny
Biura Prasowego Kraków 2000
Kraków,  15 lutego 2000 r.
Nr 19

.
Temat konferencji: Projekt Marii Moroz na uroczystość otwarcia Bruksela 2000
 Spis treści
1. The House of the Nine Cities

2. Maria Moroz Glosarium 
- ołtarz dla komunikacji

3. Maria Moroz 
–

4. Krystyna Czerni 
Ołtarz dla soli

 
.
AVIGNON
BERGEN
BOLOGNA
BRUXELLES
HELSINKI
KRAKÓW
REYKJAVIK     PRAHA
SANTIAGO de COMPOSTELA
The House of the Nine Cities jest projektem, który stanowi odniesienie do zagadnienia interpretacji miejsca. Miejscem tym jest Parlament Europejski, gdzie dziewięciu zaproszonych artystów reprezentujących Miasta Kultury Europejskiej roku 2000 poprzez swoje prace stworzy pomost między sztuką a instytucją. Kurator projektu Hilde Teuchies samodzielnie dobrała artystów korzystając z dokumentacji i własnych spostrzeżeń podczas podróży po Europie. Maria Moroz
.
 Temat następnej konferencji prasowej
Konferencja prasowa poświęcona udziałowi Węgrów w programie Festiwalu Kraków 2000 – 15 lutego 2000 r., godzina 11:30, ul. Bracka
 Redakcja: Małgorzata Kubica, Dorota Uss Wąsowicz
Biuro Prasowe Kraków 2000; 31-005 Kraków, ul. Bracka 1; tel. (+48 12) 430 26 41, 430 26 70 fax 430 24 30; e-mail: BP@krakow2000.pl, http://www.krakow2000.pl