Biuletyn Informacyjny
Biura Prasowego Kraków 2000
Kraków, 5 stycznia 2000 r
Nr 16

.
Temat konferencji: Konferencja poświęcona wystawie Obrazy modlitwą malowane
 Spis treści
Waldemar Górny
Obrazy modlitwą malowane 
15 stycznia 2000 
- 15 marca 2000 

Ikony maryjne

Ikony dziewiętnastowieczne

Nieznana Rosja - metalowe odlewy 
i wyroby jubilerskie XVII-XX w.

Mirosław P. Kruk
Kilka uwag o malarstwie ikonowym w dawnej Polsce i ich zbiorach w Polsce współczesnej

Cykl Oblicza Boga

Tadeusz Chrzanowski
Jerzego Nowosielskiego 
Doczesność i Wieczność

Tytuł wystawy Obrazy modlitwą malowane nawiązuje do duchowej atmosfery w jakiej powstaje ikona. Pokazanych zostanie blisko 110 typów wyobrażeń Matki Bożej na 287 ikonach, w tym najpopularniejsze rosyjskie Madonny, których kult związany jest z miejscem inicjacji cudów. (...) Ekspozycja ma charakter unikatowy, ponieważ po raz pierwszy w dziejach muzealnictwa polskiego pokażemy rosyjskie ikony maryjne, które w dość szczególny sposób znalazły się w posiadaniu muzeów.
 

Waldemar Górny

 Temat następnej konferencji prasowej
Konferencja prasowa poświęcona otwarciu Festiwalu Kraków 2000 
- 12 stycznia 2000 r., godzina 11:00, Kraków, ul. Bracka 1
 Redakcja: Małgorzata Kubica, Janusz Nowak, Dorota Uss Wąsowicz 
Biuro Prasowe Kraków 2000; 31-005 Kraków, ul. Bracka 1; tel. (+48 12) 430 26 41, 430 26 70 fax 430 24 30; e-mail: BP@krakow2000.pl, http://www.krakow2000.pl