Biuletyn Informacyjny
Biura Prasowego Kraków 2000
Kraków, 5 stycznia 2000 r.
Nr 15

.
Temat konferencji: Konferencja poświęcona Festiwalowi Muzyki Cerkiewnej
 Spis treści
Wiesław Trzpis
Muzyka cerkiewna 

ks. Jerzy Szurbak
Mistyka śpiewów cerkiewnych 

Chóry

Program Festiwalu 
Muzyki Cerkiewnej

Cykl Oblicza Boga
 

Modlitwa celnika: Boże bądź miłościw mnie grzesznemu, winna towarzyszyć każdemu chrześcijaninowi, a nade wszystko wykonawcom śpiewów liturgicznych Kościoła Prawosławnego (...) bowiem śpiewana modlitwa słowna wyzwala  duszę człowieka z namiętności cielesnych i steruje w kierunku rozwoju duchowego.

ks. Jerzy Szurbak

 Temat następnej konferencji prasowej
Konferencja prasowa poświęcona otwarciu Festiwalu Kraków 2000 - 12 stycznia 2000 r., godzina 11:00, Kraków, ul. Bracka 1
 Redakcja: Małgorzata Kubica, Janusz Nowak, Dorota Uss Wąsowicz
Biuro Prasowe Kraków 2000; 31-005 Kraków, ul. Bracka 1; tel. (+48 12) 430 26 41, 430 26 70 fax 430 24 30; e-mail: BP@krakow2000.pl, http://www.krakow2000.pl