Biuletyn Informacyjny
Biura Prasowego Kraków 2000
Kraków, 5 stycznia 2000
Nr 14

.
Temat konferencji: Konferencja poświęcona cyklowi koncertów Siedem tradycji
 Spis treści
Marcin Bornus-Szczyciński
Między kultem a tradycją 

Program badawczy

Siedem tradycji - cykl koncertów

Program Festiwalu Siedem tradycji

Józef Maria Ruszar
Nieśmiertelna dusza Krakowa

Cykl Oblicza Boga

Symbioza sztuki z kultem religijnym jest zjawiskiem fascynującym, zdawałoby się, że kult, który chce być sprawowany jak najlepiej, sięgnie w najnaturalniejszy sposób po najlepszą sztukę. Tak się jednak na ogół nie dzieje. Czyżby zatem obie dziedziny potrzebowały zupełnie różnych sfer doznań estetycznych? A jeśli tak, to czy tak było zawsze, czy też jest to dzisiejszy niedostatek jedej lub obu stron? 
Teza Festiwalu Siedem tradycji jest następująca: Kluczem porozumienia między kultem a sztuką, ale i możliwym źródłem dysonansu jest stosunek do tradycji.
 

Marcin Bornus-Szczyciński

 Temat następnej konferencji prasowej
Konferencja prasowa poświęcona otwarciu Festiwalu Kraków 2000 
- 12 stycznia 2000 r., godzina 11:00, Kraków, ul. Bracka 1
 Redakcja: Małgorzata Kubica, Janusz Nowak, Dorota Uss Wąsowicz 
Biuro Prasowe Kraków 2000; 31-005 Kraków, ul. Bracka 1; tel. (+48 12) 430 26 41, 430 26 70 fax 430 24 30; e-mail: BP@krakow2000.pl, http://www.krakow2000.pl