.
  Oblicza Boga
Wystawa przygotowana w okresie wielkiego jubileuszu chrześcijaństwa poświęcona jest zilustrowaniu wybranych zagadnień z okresu religijności ludowej, a jednocześnie stanowi okazję do prezentacji wielu obiektów z zakresu sztuki ludowej o wyjątkowej wartości w znacznej części nie udostępnianych szerszym kręgom publiczności muzealnej. 

Eksponaty tworzące wystawę Oblicza Boga reprezentują tzw. starą sztukę ludową. Pochodzą głównie z  XVIII i XIX wieku. Stanowią najcenniejsze okazy ze znajdującej się w Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie kolekcji ludowej sztuki sakralnej. Wystawa ze zbiorów własnych Muzeum została uzupełniona wypożyczeniem z parafii rzymsko - katolickiej w Boczkach Chełmońskich koło Łowicza feretronu z XVII wieku z obrazami Trójca Święta  i  Matka Boska Turska.

Wystawa zaprezentuje ponad dwieście obiektów uzupełnionych fotogramami, tekstami informacyjnymi, notami katalogowymi. Wystawa składa się z trzech części: Bogowie zapomniani, Żywot Pana Naszego Jezusa Chrystusa, Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.

 

Biuletyn Informacyjny Biura Prasowego Kraków 2000
Biuro Prasowe Kraków 2000; 31-005 Kraków, ul. Bracka 1; tel. (+48 12) 430 26 41, 430 26 70 fax 430 24 30; e-mail: BP@krakow2000.pl, http://www.krakow2000.pl