.
 Imprezy  teatralne  Festiwalu Kraków 2000
23-27 marca
Alternatywna Europa - Zaduch - Duszność - Duchowość -  XXV Reminiscencje Teatralne
Projekt w ramach XXV Krakowskich Reminiscencji Teatralnych Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Alternatywnych. Reminiscencje są najstarszym polskim festiwalem scen niezależnych. W roku 2000 obchodzić będą swoje 25-lecie. Od roku 1975 zaprezentowano na nich w Krakowie 189 zespołów z 29 krajów. 

Projekt Alternatywna Europa, przypominający najciekawsze zjawiska europejskiego teatru alternatywnego rozpoczął się już w 1999 roku.

Jego pierwsza część zatytułowana była Polityka i teatr, a uczestnicy zastanawiali się nad konsekwencjami istnienia i perspektywami rozwoju teatrów politycznych w ustroju demokratycznym. Prezentacje roku 2000 zatytułowano Zaduch - Duszność - Duchowość. 

Główny temat przedstawień z tego cyklu prezentacji to walka o tożsamość współczesnego człowieka. Bohaterami będą ludzie nieprzystosowani, z marginesu społecznego, outsiderzy, imigranci ekonomiczni. Spektakle, wymierzone w niekontrolowany rozwój cywilizacji, mają ostrzegać widzów przed niebezpieczeństwami współczesnego świata i pokazać szansę ocalenia własnej wrażliwości. Zobaczymy Teatr Biuro Podróży ze spektaklem Selenauci,, Komunę Otwock z realizacją Miasto, Radykalną Frakcję Medialną Mazut z nową premierą. Z Gdańska przyjedzie Teatr Dada Von Bzdulov., z Warszawy grupa Montownia ze znanym reżyserem młodego pokolenia Piotrem Cieplakiem. Akademia Ruchu pokaże głośną już akcję Hyde Park .Zobaczymy poza tym Scenę Plastyczną KUL w spektaklu Skrzydło Anioła, Studium Teatralne w spektaklu Północ według Dziadów.

Kwiecień - czerwiec
VII Krakowska Wiosna Baletowa 
Największy w Krakowie festiwal sztuki baletowej, który w roku 2000 będzie miał już swoją siódmą edycję, specjalnie przygotowaną dla Festiwalu Kraków 2000, z udziałem światowej sławy wykonawców prezentujących najnowsze trendy tańca współczesnego. W roku 2000 do Krakakowe zaproszone zostaną m.in. grupy z Rosji, Izraela, Szwecji, Włoch, Francji. Wystąpi Cullbergballet, założony przez wybitną choreograf Birgit Cullberg, jeden z najbardziej znanych zespołów skandynawskich. Ich spektakle są połączeniem techniki klasycznej, tańca współczesnego i pantomimy. Współpracuje z nimi choreograf Mats Ek, którego realizacje zawsze są wielkimi wydarzeniami. Natomiast z Izraela przyjedzie Batcheva Dance Company, której artystycznym dyrektorem jest Ohad Naharin, zaliczany do światowej czołówki choreografów. Prezentacje, odbywać się będą jak zwykle w pięknych wnętrzach Teatru im. J. Słowackiego.

25 maja - 4 czerwca
Festiwal Stanisława Wyspiańskiego
Teatr Ogromny
Stanisław Wyspiański (1869-1907), postać wyjątkowa w dziejach sztuki polskiej, był dramatopisarzem, poetą i malarzem. Z jego inicjatywy powstała Komisja Artystyczno-Budowlana, której zasadniczym celem była ochrona zabytków Krakowa. W pierwszym okresie twórczości Wyspiańskiego dominowała plastyka, według jego projektów zrealizowano m.in. witraże w Kościele OO. Franciszkanów, oraz częściowo polichromię tej świątyni. Jako dramatopisarz zadebiutował w 1989 roku Warszawianką. Premiera Wesela (1901) wywołała duży zamęt w środowisku twórczym. Wyspiański był także człowiekiem teatru, miał wizję teatru ogromnego, monumentalnego, której nigdy nie udało mu się spełnić. Przy ulicy Kanoniczej znajduje się Muzeum poświęcone tej niezwykłej postaci. 

Głównym elementem festiwalu Wyspiańskiego będzie jego część teatralna Wyspiański teatralny. Podczas festiwalu pokazywane będą przedstawienia zrealizowane na podstawie dramatów Wyspiańskiego: nie tylko inscenizacje, ale także autorskie wizje, swoiste interpretacje jego utworów. Ten przegląd będzie próbą odpowiedzi na pytanie o miejsce tego wielkiego twórcy we współczesnym teatrze i celowość inscenizacji jego utworów pod koniec XX wieku.

Przed kościołem Na Skałce (gdzie w Krypcie Zasłużonych spoczął Wyspiański) odbędzie się wielkie multimedialne widowisko autorstwa Andrzeja Rozahina pod tytułem Teatr mój widzę ogromny nawiązujące do idei teatru Wyspiańskiego. W spektaklu wykorzystane zostaną fragmenty dramatów: Skałka, Legenda, Bolesław Śmiały, Achilleis, Akropolis, Powrót Odysa, Meleager, fragmenty poetyckich rapsodów: Bolesław Śmiały, Kazimierz Wielki, Henryk Pobożny i hymn Veni Creator z muzyką Karola Szymanowskiego. Natomiast Marek Fiedor zrealizuje w Starym Teatrze spektakl oparty na motywach korespondencji i dramatów Wyspiańskiego zatytułowany Tryptyk Wyspiańskiego.

Drugim elementem festiwalu będzie wystawa zaaranżowana w bardzo interesujący sposób. Przestrzeń wystawiennicza przyjmie kształt układu urbanistycznego krakowskiego starego miasta; w miejscach, gdzie pracował Wyspiański umieszczone zostaną świadectwa jego działalności: malarstwo ścienne i sztalugowe, witraże, rysunki, grafiki i projekty aranżacyjne. Obok tej wystawy pojawi się też ekspozycja zatytułowana Artyści wobec dzieła Stanisława wyspiańskiego, na której pokazane zostaną dzieła artystów Akademii Sztuk Pięknych powstałe specjalnie na tę okazję. 

Wyspiański Koniecznego to koncert oparty na muzyce skomponowanej przez Zygmunta Koniecznego do czterech dramatów Wyspiańskiego: Nocy Listopadowej, Klątwy, Legendy i Akropolis. W krakowskiej Filharmonii zabrzmią wersje oratoryjne utworów z udziałem recytujących i śpiewających aktorów.

6-9 lipca
XIV Festiwal Teatrów Ulicznych

Festiwal Teatrów Ulicznych odbywa się w Krakowie już od kilkunastu lat, ciesząc się nieustającym zainteresowaniem. W roku 1999 na krakowskim Rynku zagościł hiszpański zespół Xarxa, który przedstawił niezwykłe widowisko: godzinną paradę z fantastycznymi fajerwerkami i innymi niezwykłymi efektami pirotechnicznymi. W roku 2000 przez 4 dni trwania Festiwalu, pokazane zostaną wszystkie rodzaje sztuki teatru ulicznego, a każdy wieczór zakończy się wielkim nocnym widowiskiem. Pierwszy dzień poświęcony będzie prezentacji pantomimy, teatrów dla dzieci, sztuki klownów. Wezmą w nim udział m.in. teatry z Włoch ( Leo Bassi), Angli ( Bash Street Theatre Company), francji (Bululu Theatre), Belgii (Wure Wure) i z Polski ( Pinezka, Teatr Niepokorny). Drugiego dnia wystąpią teatry na szczudłach, odbędą się uliczne koncerty( m.in. Teatr Snów, Teatr Niepokorny). Wśród wymienionych teatrów na szczególną uwagę zasługuje brytyjski zespół Neighbourhood Watch Stilts International. Zespół składa się z 22 artystów: muzyków, szczudlarzy, i pirotechników. W 1999 występował we Francji, Belgii, Holandii, Szwecji i w USA. W Krakowie pokaże paradę, będącą nową wersją przedstawieni, w którym pojawia się wielka kukła Salvadora Dali. Przez miasto przejdzie w rytm samby i w huku fajerwerków korowód ogromnych postaci. .Kolejny dzień zatytuowano Dzień Środkowej Europy, zaprezentują się wówczas teatry z Ukrainy, Rosji, Słowacji ( m.in. Teatr Voskressinnia). Ostatni dzień to prezentacja Mobile Theatre.
 

15-30 lipca
Festiwal Tańca Kraków 2000
Programy społeczne, prezentacje projektów twórczych przygotowanych specjalnie dla Festiwalu oraz zespołów z całego świata - to wszystko czeka nas podczas specjalnej edycji Międzynarodowej Konferencji i Festiwalu Tańca Współczesnego. 

Celem Festiwalu jest nie tylko doskonalenie zawodowe tancerzy, ale wyszukiwanie i promowanie twórców o niezwykłych wizjach artystycznych. Do Krakowa zjadą znakomite, cieszące się zasłużoną renomą zespoły, a wśród nich: Jose Limon Dance Company (USA), Battery Dance Company (USA), Soweto Dance Theatre (RPA), Sucheta (Indie), Random Dance Company (W. Brytania), Compagnie Philippe Saire (Szwajcaria), Dansgroep Krisztina de Chatel (Holandia) oraz zespoły z Polski i Europy Środkowej i Wschodniej.

 4- 8 sierpnia
 Festiwal Tańców Dworskich
Krakowskie zabytki: kościoły, dziedzińce, są miejscami żywymi, w których często odbywają się koncerty, spektakle teatralne. W roku 2000 do takich propozycji dołączy Festiwal Tańca Dworskiego, który odbywać się będzie na zabytkowych dziedzińcach naszego miasta. Pokazywane przedstawienia łączyć będą formy widowiskowe, taniec, pantomimę ze scenografią najpiękniejszych zabytków: dziedzińca Zamku na Wawelu, dziedzińca Collegium Maius, placu Św. Magdaleny. Organizatorzy pragną nawiązać do królewskiej przeszłości Krakowa prezentując taniec historyczny, warte przypomnienia dworskie tradycje. Do współpracy zostały zaproszone zespoły prezentujące najwyższy poziom artystyczny: Le Bal Pare (Francja), Folia (Holandia), Ardente Sole (Polska).

1 - 14 października
Misteria, inicjacje - Festiwal Teatrów Obrzędowych i Misteryjnych

Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice obchodził niedawno 20 lat swojego istnienia. Od początku kierowany jest przez Włodzimierza Staniewskiego. Gardzienice to nie tylko teatr, to sposób na życie. Artyści skupieni wokół Staniewskiego osiedlili się na stałe w dolinie Giełczewki koło Lublina w 1977 roku. Doprowadzili do ładu lamus i oficynę dawnego kompleksu pałacowego i otaczający go park, sprowadzili starą wiejską chałupę z pobliskiego Stryjna, w Gardzienicach żyją i tworzą. Jak pisali o nich krytycy tworzą już nie tylko teatr, ale nową jakość w kulturze. Pozostają w żywym, nieustannie ponawianym kontakcie z tradycyjną kulturą, ich przedstawienia - jedyne w swoim rodzaju - wywodzą się z ducha pieśni, muzyki. W obecnym zespole obok Tomasza Rodowicza i Mariusza Gołaja - pracujących w Gardzienicach od początku - spotkać można ludzi z różnych zakątków świata i o różnych doświadczeniach: polonistkę, nauczyciela muzyki ze Sztokholmu, absolwenta geografii, fizyka, absolwentkę AWF, aktorkę z Danii...

Misteria, inicjacje to druga część rozpoczętego w 1999 roku projektu Włodzimierza Staniewskiego. Istotą Festiwalu jest ukazanie świata mistyki różnych kultur i religii, który poprzez swoje pierwotne, często archaiczne formy jest nośnikiem wartości będących uniwersalnym dziedzictwem człowieka. 

W roku 2000 odbędzie się przegląd widowisk parateatralnych prezentujących najbardziej ciekawe obrzędy i rytuały z całego świata. Samaveda- specyficzny dla północno- zachodnich Indii styl spiewania to oryginalna muzyka hinduska przekazywana od wieków w tradycji ustnej. Samaveda, charakterystyczna dla okolic Kerali jest uważana za najautentyczniejszą ze względu na geograficzną izolację tego regionu i wciąż tam żywą tradycje wedyjską. Fiesta de Santa to widowiski oparte na tańcach obrzędowych kultów afro - kubańskich o nazwie Santeria.Jest to rodzaj afro-kubańskich Dziadów, których dramaturgia i treść jest przedstawiona za pomocą śpiewu i tańca.
Teatr Gardzienice pokaże natomiast Kosmos- widowisko z pogranicza instalacji plastycznej, teatru i muzyki. Publiczność prowadzona jest przez labirynt kolejnych pomieszczeń, w których pojawiają się fragmenty dekoracji scenicznych różnych przedstawień Gardzienic, teatralnych akcesoriów, obiektów etnograficznych, fotografii, obrazów. W każdym z pomieszczeń coś się dzieje: fragmenty spektakli, pieśni, muzyka, demonstracja metod pracy aktorskiej, krótkie przemowy, a także film i diapozytywy z wypraw do enklaw kultur tradycyjnych różnych kontynentów. To nie tylko podróż po dokonaniach Gardzienic, to przede wszystkim podróż poprzez epoki i mity.

Październik
III Ogólnopolski Festiwal Komedii 
Talia 2000
Jedyne tego typu wydarzenie w Polsce. Festiwal, podobnie, jak w roku bieżącym, będzie się odbywał w dwóch miejscach i na kilku scenach: w Tarnowie oraz w Krakowie. 
Oprócz spektakli najlepszych teatrów z całej Polski imprezie będzie towarzyszyć sesja popularnonaukowa poświęcona humorowi w kulturze. Tradycją Festiwalu, która zostanie podtrzymana również w roku 2000 są działania parateatralne: happeningi, teatr uliczny i kabaret. Ambicją organizatorów - Wydziału Kultury Urzędu Miasta Tarnowa oraz Tarnowskiego Teatru jest uczynić miasto sceną dla festiwalowych wydarzeń.

Październik - grudzień 
Festiwal Tadeusza Kantora: wystawa  Wędrówka 
Tadeusz Kantor (1915-1990), malarz, scenograf, reżyser, twórca teatru Cricot 2, autor tekstów teoretycznych na temat malarstwa i teatru, jeden z największych twórców awangardowych XX wieku. Już w czasie wojny założył pierwszy - konspiracyjny - teatr. W tym okresie powstały słynne przedstawienia: Balladyna J. Słowackiego oraz Powrót Odysa S. Wyspiańskiego. Po wojnie był współorganizatorem pierwszej w Polsce wystawy polskiej sztuki nowoczesnej. W 1955 roku założył słynny Teatr Cricot 2, którego działalność zainaugurowało przedstawienie Mątwy S. I. Witkiewicza. W teatrze realizował także swoje własne przedstawienia teatralne, które stawały się wydarzeniami zarówno w kraju jak i za granicą. Cricot 2 zyskał międzynarodową sławę, brał udział w licznych festiwalach wzbudzając zawsze ogromne zainteresowanie. Jego najsłynniejsze spektakle to Umarła klasa, Wielopole, Wielopole, Niech sczezną artyści, Nigdy tu już nie powrócę. Cricot 2 miał przez dwa lata swoją siedzibę we Florencji, od 1980 roku Ośrodek Teatru Cricot 2 znalazł swoje miejsce w Krakowie. Po śmierci Kantora w budynku przy ul. Kanoniczej kontynuowana jest działalność dokumentacyjna Teatru.

Festiwal Tadeusza Kantora składać się będzie z kilku części. 8 grudnia 1999 roku minie 10 lat od śmierci wielkiego artysty. W październiku 2000 wystawa monograficzna zaprezentuje jego dzieła z okresu, kiedy współpracował z Akademią. Ekspozycjom w dziesięciu niezależnych punktach Krakowa towarzyszyć będzie wspólny wielojęzyczny katalog. Hołdem złożonym artyście staną się dwie wystawy twórców związanych z Kantorem: Roberta Wilsona i Antonio Tapiesa. W Galerii Krzysztofory zostanie pokazana nagrodzona na Biennale w Wenecji instalacja Memory/Loss Roberta Wilsona, jej wernisaż odbędzie się w obecności autora. Natomiast w Muzeum Narodowym obejrzeć będzie można pierwszą w Polsce monograficzną wystawę obrazów Antonio Tapiesa pt. Certeses Sentides.
 

Biuletyn Informacyjny Biura Prasowego Kraków 2000
Biuro Prasowe Kraków 2000; 31-005 Kraków, ul. Bracka 1; tel. (+48 12) 430 26 41, 430 26 70 fax 430 24 30; e-mail: BP@krakow2000.pl, http://www.krakow2000.pl