.
  Projekty Programowe Festiwalu Kraków 2000
Z prawdziwą przyjemnością witam Państwa na konferencji poświeconej prezentacji projektów programowych Festiwalu Kraków 2000.To już kolejne spotkanie z krytykami, dziennikarzami 
i środowiskami opiniotwórczymi podsumowujące cykl prezentacji: muzycznej, plastycznej i teatralnej, zapowiadających wydarzenia artystyczne roku dwutysięcznego w Krakowie.

Festiwal Kraków 2000 jest dziełem artystów wielu dziedzin, wspólną aranżacją trwającego przez rok święta, przygotowanego przez dziewięć Miast Kultury Europejskiej. Z dumą przypominam że jest wśród nich Kraków.

Zadaniem naszego Festiwalu, jego naczelną ideą jest pożegnanie XX wieku, próba bilansu tego, co wydarzyło się w kulturze ostatnich lat. Program nasz jest próbą połączenia wydarzeń współczesnych z najodleglejszą przeszłością. To rozmowa o nas, o wartościach jakie wyznajemy. Nawiązujemy do tradycji artystycznych i poszukiwań twórców. Pytamy o nasze korzenie, odczytujemy to co łączy nas z europejskim dziedzictwem.

Kraków muzyczny. Kraków jako centrum muzyczne ma bogatą i dawną tradycję. Tu za czasów Jagiellonów powstał pierwszy ośrodek muzyczny o europejskim znaczeniu, tu działał legendarny  lutnista Walenty Greff - Bakfark, tu rozwijano różnorodne tradycje krakowskich klasztorów, to tu w XX wieku działa formacja kompozytorów nazywanych Krakowską Szkołą Kompozytorską z Krzysztofem Pendereckim na czele. Świadomość tej spuścizny towarzyszyła nam podczas prac nad programem muzycznym festiwalu Kraków 2000.
Pragnęliśmy aby program ten obejmował wielu zjawisk i kierunków. Chciałbym podkreślić  różnorodność naszych propozycji, wśród których odnajdziecie Państwo wydarzenia dotyczące klasyki, jazzu, muzyki folklorystycznej, muzyki etniczno- rockowej. 

Spośród wszystkich propozycji muzycznych dwa projekty: Voices of Europe i Codex Calixtinus realizowane są przy współudziale miast ogłoszonych kulturalnymi stolicami starego kontynentu. Projekty zatytułowane Rozstaje i Spotkania 2000 zaprezentują muzykę sięgającą do tradycji różnych regionów i narodów, muzykę będącą mieszanką elementów etnicznych z elementami jazzu, rocka i popu. Festiwal Muzyki Cerkiewnej przybliży nam muzykę kościoła prawosławnego a Festiwal Kultury Żydowskiej wskaże na żywotność sztuki chazanów.
W roku 2000 odbędzie się już po raz czwarty  Wielkanocny Festiwal Ludwika van Beethovena. Pomysłodawczynią i dyrektorem artystycznym tego festiwalu jest Elżbieta Penderecka. Swoistym kontrapunktem dla beethovenowskiego Festiwalu będzie Cykl Wielkich Wykonań zaproponowany przez Elżbietę Penderecką, w którym usłyszymy światowej sławy wykonawców  z Orkiestrą Filharmonii Nowojorskiej pod dyrekcją Kurta Masura na czele.

Muzyczny program Festiwalu Kraków 2000 jest z założenia wielowątkowy. Schyłek wieku XX w sztuce jest okresem czerpania z tradycji i podsumowania tego co się do tej pory w sztuce wydarzyło.

Kraków plastyczny. Program plastyczny Festiwalu w roku 2000 jest swoistą podróżą w czasie i przestrzeni, podróżą w głąb siebie. Plastyczny Kraków 2000 to przegląd tego co człowiek tworzył w wiekach minionych i tego co tworzy dziś. To także próba odpowiedzi na to, co go tak naprawdę do aktu twórczego skłania i w jakim kierunku zmierza jego sztuka. Koniec wieku zawsze skłaniał do rozlicznych rozrachunków, a przełom tysiącleci, przed którym właśnie stoimy, nie może się bez nich obejść.

Najważniejsza wystawa muzealna Festiwalu Wawel 1000 - 2000  przedstawia Wawel jako siedzibę władców i biskupów, opowiada historię tworzenia się państwowości polskiej, mówi 
o czasach jej świetności. Na czas trwania wystawy na Wzgórze Wawelskie powrócą zabytki, które dziś rozproszone są po całym świecie. Wystawa w Muzeum Archeologicznym zaprowadzi nas do starożytnego Egiptu. Najcenniejsze macedońskie ikony maryjne zaprezentujemy na wystawie Obrazy modlitwą malowane. Te projekty a także wystawa Skarby Św. Franciszka , która odkryje niedostępne na co dzień dzieła sztuki i przedmioty kultu gromadzone od XII w klasztorze OO. Franciszkanów oraz Potęga obyczaju, ekspozycja dokumentująca dzieje i kulturę ludności żydowskiej tworzą cykl Oblicza Boga. Nie zapominamy też o wielkich Krakowianach: Piotr Michałowski, Stanisław Wyspiański, Tadeusz Kantor to artyści którzy w ostatnich stuleciach kształtowali kulturalne oblicze naszego miasta. Robert Wilson i Antonio Tapies, których prace będziemy oglądać, otwarcie mówią o wpływie mistrza Kantora na ich sztukę. I wreszcie Międzynarodowe Triennale Grafiki w roku 2000 odbędzie się pod hasłem Most do przyszłości.

Kraków teatralny. Kraków zwłaszcza teatralny ze swoją siłą i mądrością przetrwał niezmieniony niejeden przełom i odwrócenie artystycznych hierarchii. To tu wciąż trwa niedzisiejsza forma duchowa ocalona od pośpiechu świata. Sztuka potrzebuje spokoju, ciepła, bezpiecznej atmosfery w której może się narodzić. Nie przypadkiem więc stąd z Krakowa wychodzili i wychodzą wybitni artyści: Juliusz Osterwa, Leon Schiller, Sławomir Mrożek, Konrad Swinarski, Józef Szajna, Andrzej Wajda, Jerzy Jarocki, Mikołaj Grabowski , Grzegorz Jarzyna. Chciałbym podkreślić rozmach, polifonię i różnorodność naszych propozycji. Zorganizujemy liczne widowiska plenerowe i kameralne przedsięwzięcia w salach teatralnych, projekty multimedialne i surowe formy artystyczne. Teatr wyjdzie na ulicę, odbędą się spektakle na Skałce i na Wawelu. W ramach  Festiwalu funkcjonują Krakowskie Reminiscencje Teatralne skupiające spektakle alternatywne, zbuntowane wobec rzeczywistości i Festiwal Teatrów Obrzędowych zorganizowany przez Włodzimierza Staniewskiego z Gardzienic. Na zaproszenie Ośrodka Praktyk Teatralnych przybędą do Krakowa teatry misteryjne z całego świata. Krakowski Festiwal Teatrów Ulicznych, będzie lekcją bycia razem w bawiącej się na Rynku wspólnocie. Wreszcie plenerowa realizacja widowiska Teatr mój widzę ogromny będąca przeglądem najlepszych współczesnych dramatów Stanisława Wyspiańskiego. 

Program teatralny Festiwalu Kraków 2000 będzie próbą odpowiedzi na pytanie gdzie jest 
teatr?. Tam gdzie z jego powodu spotykają się ludzie, tam gdzie fakt artystyczny staje się tematem rozmowy.
 

Bogusław Sonik
Dyrektor Festiwalu Kraków 2000

 

Biuletyn Informacyjny Biura Prasowego Kraków 2000
Biuro Prasowe Kraków 2000; 31-005 Kraków, ul. Bracka 1; tel. (+48 12) 430 26 41, 430 26 70 fax 430 24 30; e-mail: BP@krakow2000.pl, http://www.krakow2000.pl