Biuletyn Informacyjny
Biura Prasowego Kraków 2000
Kraków, 3 grudnia 1999
Nr 11

.
Temat konferencji: Prezentacja programów muzycznych Kraków 2000
 Spis treści
Bogusław Sonik 
Kraków muzyczny

Imprezy muzyczne 
Festiwalu Kraków 2000
 

Pragnęliśmy, aby program muzyczny Festiwalu obejmował wiele zjawisk i kierunków. Wszystkie one oczywiście mieszczą się w jednym ogólnym pojęciu muzyka i odzwierciedlają obecny status tej sztuki.
Bogusław Sonik
 Temat następnej konferencji prasowej
Prezentacja całości programu Festiwalu Kraków 2000 ? 10 grudnia 1999 r., Warszawa,  Polskiej Agencji Informacyjnej, ul. Bagatela 12
 Redakcja: Małgorzata Kubica, Janusz Nowak, Ewa Siemdaj, Dorota Uss Wąsowicz 
Biuro Prasowe Kraków 2000; 31-005 Kraków, ul. Bracka 1; tel. (+48 12) 430 26 41, 430 26 70 fax 430 24 30; e-mail: BP@krakow2000.pl, http://www.krakow2000.pl