.
  Laureaci Nagrody im. Kościelskich
1962 
Andrzej Brycht, Andrzej Busza, Sławomir Mrożek, Jan Rostworowski

1963
Zbigniew Herbert, Zygmunt Kubiak, Jan Winczakiewicz

1964
Bogdan Czaykowski, Wiesław Dymny, Tadeusz Konwicki, Zofia Romanowiczowa, 
Bogdan Wojdowski

1965
Wacław T. Chabrowski, Andrzej Kijowski, Marian Ośniałowski, Wiktor Woroszylski

1966
Henryk Grynberg, Gustaw Herling-Grudziński, Włodzimierz Odojewski

1967
Jarosław Abramow, Tadeusz Nowak, Jarosław Marek Rymkiewicz

1968
Jan Błoński, Konstanty Jeleński, Marek Nowakowski, Ryszard Przybylski, Marek Skwarnicki

1969
Jan Darowski, Urszula Kozioł, Jerzy Kwiatkowski, Mieczysław Paszkiewicz, Alina Witkowska

1970
Jerzy Gierałtowski, Janina Kowalska, Kazimierz Orłoś
 
 

1971
Bohdan Cywiński, Adam Czarniawski, Jerzy Harasymowicz, Zygmunt Haupt, Wacław Iwaniuk, Zbi-gniew Żakiewicz

1972
Stanisław Barańczak, ks. Bonifacy Miązek, Edward Stachura, Władysław Terlecki

1973
Tomasz Burek, Ks. Janusz Ihnatowicz, Ewa Lipska, Alicja Lisiecka

1974 
Jerzy Borejsza, Alicja Iwańska, Edward Redliński

1975
Wojciech Karpiński, Julian Kornhauser, Marcin Król, Paweł Łysek, Adam Zagajewski

1976
Bolesław Kobrzyński, Ryszard Krynicki, Bogdan Madej, Joanna Pollakówna

1977 
Ewa Bieńkowska, Maciej Broński, Małgorzata Szpakowska, Bolesław Taborski

1978
Piotr Wojciechowski, ks. Jerzy Mirewicz

1980
Józef Baran, Jerzy Pluta, Janusz Węgiełek

1981
Janusz Andermann, Krzysztof Dybciak, Anna Frajlich-Zając, Jan Komolka

1982
nagród nie przyznano

1983
Stefan Chwin, ks. Jan Góra, Antoni Pawlak, Jan Polkowski, Stanisław Rosiek

1984
Bronisław Maj, Tadeusz Korzeniewski

1985
Jerzy Jarzębski

1986
Tomasz Jastrun, Adam Michnik, Leszek Szaruga

1987
nagród nie przyznano

1988
Paweł Huelle, Piotr Sommer

1989
Włodzimierz Bolecki, Jerzy Pilch, Krzysztof Rutkowski

1990
Grzegorz Musiał, Bronisław Wildstein, Marek Zalewski
 
 

1990
nadanie jednorazowej nagrody im. Zygmunta Kallenbacha za najwybitniejszą książkę ostatniego dziesięciolecia - Wisława Szymborska

1991
Andrzej Bart, Marian Stalla

1992
Krzysztof Myszkowski

1992 
nadanie wyjątkowej nagrody im. Kajetana Morawskiego za szczególne zasługi w rozpowszechnianiu literatury francuskiej w Polsce - Aleksandra Olędzka - Frybesowa

1993
Marzanna Kielar, Artur Szlosarek

1994
Maciej Niemiec, Tadeusz Słobodzianek, Marek Wojdyło

1995
Magdalena Tuli, Andrzej Stasiuk

1996
Jacek Baczak, Marcin Świetlicki

1997
Olga Tokarczuk, Andrzej Sosnowski
 

 

Biuletyn Informacyjny Biura Prasowego Kraków 2000
Biuro Festiwalu Kraków 2000, 31-028 Kraków, ul. Św. Krzyża 1,
tel. (+48 12) 431 24 80, tel./fax431 24 66, e-mail: BP@krakow2000.pl