.
  Międzynarodowa Kawiarnia Literacka
2 - 4 grudnia 1999 - program

Międzynarodowa Kawiarnia Literacka nawiązuje do dziewiętnastowiecznej tradycji kawiarni jako miejsca, w którym kwitło życie kulturalne. W roku 1999 krakowskie wydawnictwo Oficyna Literacka zaprezentuje uznanych poetów i pisarzy polskich i zagranicznych, których twórczość od lat publikuje. Wieczory autorskie, recytowanie wierszy, spotkania z tłumaczami, kabaret literacki i recitale piosenki poetyckiej wypełnią program kawiarni. Spotkaniom towarzyszyć będą wystawy malarzy, grafików i fotografików współpracujących z krakowskimi wydawnictwami.

2 grudnia
Wschód - fascynacje i uzurpacje

Dyskusja o mitach narastających wokół myśli Wschodu w odbiorze europejskim.

Skupieni przy wydawnictwie autorzy i tłumacze, zajmujący się filozofią, religią i kulturą, 
to niezwykłe grono wybitnych myślicieli zgłębiających problemy wpływów i oddziaływań międzykulturowych. Zawdzięczamy im nie tylko polskie wydania współczesnych filozofów, 
ale również tłumaczenia tekstów fundamentalnych w dorobku myśli światowej (Upaniszady, Bhagawadgita - Pieśń Czcigodnego Pana, Rigweda, Atharwaweda - święte księgi hinduizmu, Księga Zoharu (Księga Blasku) - podstawowy wykład Kabały, Tybetańska Księga Umarłych, kanon palijski (najstarsze teksty buddyjskie): Muttavali. Księga wypisów starobuddyjskich, Opowieść o życiu Milarepy albo drogowskaz wyzwolenia i wszechwiedzy - najważnieszy dorobek piśmienniczy buddyzmu, itd.)

W dobie powszechnego uprawiania bałaganu intelektualnego pod wszystko maskującym terminem New Age poszukiwanie dróg zrozumienia dla wielkich, choć odległych tradycji jest nie do przecenienia.

W czasie wieczoru odbędzie się także prezentacja pierwszego polskiego tomu poetki chińskiej Chang Shiang Hua, znanej już ze Spotkania Poetów Wschodu i Zachodu, tłumaczonej na wiele jęz. europejskich, wydawanej wielokrotnie w USA. Chang Shiang Hua pojawi się osobiście.

Utwory Chang Shiang Hua w przekładach Rafała Gajewskiego (krakowianina, ur. w 1970, sinologa, pracownika naukowego UW).

Dyskusję prowadzi: Bronisław Wildstein.

Uczestnicy dyskusji: Ireneusz Kania, Jan Andrzej Kłoczowski OP, Tadeusz Komendant, Zbigniew Mikołejko, Jerzy Prokopiuk, Ryszard Przybylski, Robert Stiller, Leszek Szaruga, Beata Szymańska.

Człowiek i szachy
Głos zen 

zbyt wytarty i wyświechtany, oddalony.
Miecz 
przypomina już tylko dumę starożytnych bohaterów.
Dzban z winem 
porzucony w kącie jak obrazek samotności. 
Piękna kobieta?
blaknie w ramach starej fotografii.
 

A dzisiaj, najbardziej lubię słuchać wieczornego śpiewu ptaków
wracających do gniazd.
Wśród splątanych ludzkich spraw
nareszcie tutaj znajduję ukojenie.
W zasypiającym lesie słychać jedynie ptasi gwar.
 

A my w cieniu ustawiamy szyki bojowe,
stary przyjaciel znów wpadł na partyjkę.
Naciera słoniem, przesuwa rydwan,
ja rzucam do ataku konnicę i piechotę.
Lekki podmuch przygina trawy,
sztandary chylą się, ustało bicie dzwonów.

To ostatnia partia przed oświeceniem. 
 

Herbata, ona nic nie mówi

Chcę napisać wiersz dla Ciebie, Petar,
odręcznie wykaligrafować chińskie znaki,
oprawić w muzykę z Twojego pokoju 
i powiesić na ścianie.
Długie zasłony utkane z księżycowego blasku 
spływają na podłogę,
falują razem z melodią.
Wersy ze ściany stają się coraz bardziej abstrakcyjne,
Picasso zszedł z obrazu, wytrzeszczając oczy.

Upychamy koszmar wojny
w miękkie oparcie fotela;
niech umilkną jęki i łzy przestaną płynąć!
Ktoś czyta wiersz.
To nic, że nikt nie rozumie,
nie musimy rozumieć.

Herbata, 
ona nic nie mówi,
tylko cichutko rozsiewa swą woń.
 

Uczestnicy dyskusji

Gospodarz wieczoru - Bronisław Wildstein, dziennikarz i literat (Jak woda, Brat
O zdradzie i śmierci czyli przypisy do Plutarcha), laureat Nagrody Kościelskich.

Ireneusz Kania - wszechstronny tłumacz, eseista, znawca buddyzmu i kabały, przełożył m.in.: wielu myślicieli współczesnych (Eliade, Cioran, Bataille, Kerényi), dzieła podstawowe - Księga Zoharu, Tybetańska Księga Umarłych, Muttavali. Księga wypisów starobuddyjskich, przekłady literackie z wielu języków (hiszpański, francuski, rumuński, szwedzki, angielski, francuski, sanskryt, łacina itd.).

Jan Andrzej Kłoczowski OP - filozof-dominikanin, eseista, pedagog, profesor PAT-u, wykładowca UJ, autor wielu publikacji, m.in. Więcej niż mit (o Leszku Kołakowskim).

Tadeusz Komendant - tłumacz, eseista, wykładowca UW, redaktor Twórczości, przełożył m.in.: Opowieści Okrągłego Stołu, Historię oka i inne historie Bataille'a, Nadzorować i karać oraz Historię seksualności Foucault, autor książek: Zostaje kantyczka, Lustro i kamień, Upadły czas.

Zbigniew Mikołejko - filozof religii, eseista, pracownik Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, ostatnio wydał: Emaus oraz kilka spojrzeń do wnętrza Pisma, a także Mity tradycjonalizmu integralnego.

Jerzy Prokopiuk - antropozof, znawca ezoteryki, założyciel Klubu oraz pisma Gnosis, tłumacz (Goe-the, Novalis, Schiller, Jung, Freud).

Ryszard Przybylski - prof. Instytutu Badań Literackich PAN, eseista, autor wielu książek, m.in.: Eros i Tanatos, Wdzięczny gość Pana Boga, Pustelnicy i demony, Cień jaskółki
Esej o myślach Chopina, Baśń zimowa, Esej o starości.

Robert Stiller - tłumacz, eseista, znawca mitologii i starych literatur, autor książek: Gilgamesz, Krimhilda. Opowieść rycerska o Nibelungach, Antologia literatury malajskiej 
oraz licznych przekładów, m.in.: Brecht, Heine, Goethe, Nabokov, Coleridge, Hughes, Orwell 
i wielu innych z niem., ang., czeskiego, łużyckiego, sanskrytu, malajskiego, rosyjskiego 
i szwedzkiego.

Leszek Szaruga - krytyk, poeta, literaturoznawca, wykładowca Uniwersytetu Szczecińskiego, laureat Nagrody Kościelskich, Nagrody Kultury Paryskiej, autor jedenastu książek eseistycznych, szesnastu poetyckich, tłumaczony na osiem języków.

Beata Szymańska - filozof, prof. UJ, kierownik Zakładu Filozofii Wschodu, poetka, autorka licznych prac, m.in. Co to znaczy być sobą - filozoficzne aspekty samorealizacji.

Chang Shiang Hua - poetka chińska mieszkająca na Tajwanie, autorka kilku tomów poetyckich, znana i ceniona także w Chinach kontynentalnych, członek zarządu PEN Center w Hong Kongu, tłumaczona w Europie i USA, debiutująca właśnie po polsku, co jest niewątpliwie owocem udziału w Spotkaniach Poetów Wschodu i Zachodu.
 

Historia o doktorze Johannie Fauście, wielce znakomitym czarnoksiężniku i magu

Spektakl przygotowany przez kabaret Loch Camelot w oparciu o tekst Fausta Goethego 
w nowo wydanym tłumaczeniu Adama Pomorskiego oraz XVI-wieczną Opowieść gminną 
o doktorze Johannie Fauście, wielce znakomitym czarnoksiężniku i magu spisaną przez 
Jana Spiessa, która inspirowała Goethego. 

Oba teksty są nieskończoną skarbnicą żartu, groteski, ironii i czarnego humoru właściwych literaturze plebejskiej. Pozwalają w kabaretowej manierze zaprezentować podstawowe problemy egzystencjalne człowieka. Kabaretowa adaptacja Goethego zrywająca z koturnową tradycją teatralną rzuci szersze światło na jego dzieło i ukaże je w kontekście tradycji, z której wyrasta, zaś poetyka i renoma kabaretu Loch Camelot gwarantują przednią zabawę.

Kabaret Miejski Loch Camelot

Kabaret działa od pięciu lat w Krakowie. Założony i prowadzony do dziś przez Kazimierza Madeja, reżysera, scenografa i aktora, absolwenta malarstwa i scenografii krakowskiej ASP, wywodzącego się z Piwnicy pod Baranami. Loch Camelot ma w swym dorobku wiele spektakli. Szerzej znany jest z zapisów telewizyjnych (Kabaret Loch Camelot; Uczta Duchów; Pani Wenus; Zdrowie pań dziewiczych i krępych). Z kabaretem współpracuje grono znanych aktorów krakowskich (Barbara Stępniak, Beata Malczewska, Przemysław Branny, Katarzyna Jamróz). Loch Camelot jest dziś najbardziej znanym i najchętniej uczęszczanym kabaretem krakowskim. Występował także w Czechach, Niemczech i Francji.

Pogram pozostanie w repertuarze kabaretu.
 

3 grudnia
Jak już w wierszu dochodzi do duszy, nic gorszego nie może się zdarzyć
(Anna Achmatowa)

Spotkanie poświęcone twórczości akmeistów z udziałem Adama Pomorskiego 
- tłumacza i Tadeusza Komendanta - literaturoznawcy.

Adam Pomorski jest jednym z najbardziej renomowanych i obsypanych nagrodami (PEN-Clubu, Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich, Literatury na Świecie, by wspomnieć najważniejsze) tłumaczy. Przekłada głównie z jęz. rosyjskiego i niemieckiego. W ostatnim czasie wydał wielki wybór poezji Rilkego, Nikołaja Gumilowa, poety z kręgu akmeistów, otwierający czterotomową edycję Cechu Poetów, Fausta Goethego. Niebawem ukaże się wybór wierszy Anny Achmatowej i Osipa Mandelsztama. Tom Anny Achmatowej to nie tylko przekłady wierszy poetki, lecz także ogromny wybór prozy. Przekłady akmeistów Adama Pomorskiego są wykonane z dużą maestrią i wbrew łatwym pokusom, które stwarza w naszym języku tradycja młodopolska .

Na spotkanie przygotowano okolicznościowy wybór poezji akmeistów w wydaniu bibliofilskim, 200 numerowanych egzemplarzy z podpisem tłumacza.

Gospodarz spotkania: prof. Jerzy Pomianowski, literat, tłumacz, eseista, wykładowca literatury na uniwersytecie w Rzymie, znawca Rosji i jej kultury, wieloletni współpracownik Kultury Paryskiej.

Lektorzy: Anna Polony, Jerzy Trela.

Akmeizm

Akmeizm jest kierunkiem współtworzącym nowoczesną poezję europejską. Na przełomie 1912 i 1913 roku powstała grupa skupiająca takich poetów, jak Anna Achmatowa, Osip Mandelsztam, Nikołaj Gumilow. Akmeizm, wbrew głosom kojarzącym go z neoklasycyzmem, inspiruje się filozofią Bergsona i Husserla, a więc przede wszystkim tradycją filozoficzną. 

Do tej pory w Polsce nie została wydana antologia pokazująca akmeistów w ich pełnym kontekście poetyckim i światopoglądowym. Edycja Oficyny Literackiej wypełnia ten brak. Wydawnictwo przygotowuje 4 tomy dzieł akmeistów w przekładzie i opracowaniu Adama Pomorskiego: wydanych już poezji i dramatów Nikołaja Gumilowa (1987), poezji, prozy i dramatów Achmatowej (2000 rok), poezji i prozy Osipa Mandelsztama oraz wyboru poezji pozostałych akmeistów (Gorodeckiego, Narbuta, Zienkiewicza, autorów z kręgu Cechu poetów). Ostatnie dwa tomy są w przygotowaniu. 
 

44 Gala literatoory i rokendrola
Promocja antologii pisarzy pokolenia roczników sześćdziesiątych.

W listopadzie ukaże się antologia młodej literatury autorstwa Wojciecha Wilczyka - poety 
i fotografika. W wyborze znajdą się znani już literaci: Marcin Baran, Miłosz Biedrzycki, Darek Foks, Natasza Goerke, Manuela Gretkowska, Mariusz Grzebalski, Krzysztof Jaworski, Paweł Konnak, Tadeusz Pióro, Jacek Podsiadło (laureat Nagrody Kościelskich), Marcin Sendecki, Andrzej Sosnowski (laureat Nagrody Kościelskich), Dariusz Sośnicki, Andrzej Stasiuk 
(laureat Nagrody Kościelskich), Krzysztof Śliwka, Marcin Świetlicki (laureat Nagrody Kościelskich), Olga Tokarczuk (laureatka Nagrody Kościelskich), Krzysztof Varga, 
Adam Wiedemann (tegoroczny laureat Nagrody Kościelskich), Grzegorz Wróblewski.

Środowisko młodoliterackie wykształciło własny sposób komunikowania się z odbiorcą, gdzie istotną rolę odgrywa przekaz nie tylko słowny ale też muzyczny. Istnieją kapele założone przez poetów: Świetliki (Marcin Świetlicki) i Homo Twist (Maciej Maleńczuk). Zespoły te mają oddanych fanów, którzy równocześnie są adresatami młodej poezji. 

Plan wieczoru: spotkanie autorskie z 20 literatami, których utwory znajdą się w Antologii, prowadzone przez M. Barana, następnie ok. 4 godzinny koncert. Promocji będzie towarzyszyć wystawa prac fotograficznych W. Wilczyka.

Wykonawcy muzyczni: Świetliki (Kraków, lider - Marcin Świetlicki), Ewa Braun (Gdańsk, 
lider - Marcin Dymiter), Ścianka (Gdańsk, lider - Mikołaj Trzaska).

Wojciech Wilczyk - poeta i fotografik, ulubione tematy fotograficzne: pejzaż miejski, industrial i postindustrial, ludzie jako uczestnicy masowych obrzędów, portrety. Jego zdjęcia ukazują się w pismach (Machina, XL, Tygodnik Powszechny , Pani ) a także na okładkach książek (wydawnictwo Czarne oraz Oficyna Literacka). W czasie Międzynarodowej Kawiarni Literackiej ukaże się jego najnowszy tom Łagodna ucieczka na południe.

Gospodarz wieczoru - Marcin Baran, dziennikarz radiowy i telewizyjny, były redaktor bruLionu, poeta uważany za jednego z najlepszych w swoim pokoleniu, autor wielu już książek, ostatnio wydał Zabiegi miłosne (nominacja do Nagrody Nike za 1997 rok), Trylogię, Tanero.
 

4 grudnia
Faust - rzecz o człowieku

Dyskusja o micie Faustowskim w kulturze i literaturze europejskiej.

Motyw uporczywego dążenia do rozszerzenia granic ludzkiego działania i poznania jest elementem stale obecnym w naszej kulturze. Żywotność mitu Faustowskiego narasta zawsze w momentach przełomów kulturowych, takich jak np. koniec wieku. Mamy więc dobrą chwilę na przypomnienie źródeł, znaczeń i konsekwencji tego tak istotnego w świadomości Europejczyków mitu.

Gospodarz wieczoru: Bronisław Maj - poeta, eseista, felietonista, wykładowca UJ.

Uczestnicy dyskusji: Włodzimierz Bolecki, Stefan Chwin, Ireneusz Kania, Tadeusz Komendant, Ryszard Krynicki, Zbigniew Mikołejko, Jerzy Pomianowski, Adam Pomorski, Jerzy Prokopiuk, Ryszard Przybylski, Leszek Szaruga.

Uczestnicy spotkania

Włodzimierz Bolecki - literaturoznawca, prof. PAN, autor licznych publikacji, 
ceniony znawca groteski.

Stefan Chwin - znany i ceniony literat, wykładowca literatury na Uniwersytecie Gdańskim, autor wielu książek beletrystycznych i naukowych, największy rozgłos przyniosły mu Krótka historia pewnego żartu oraz Hanemann (paszport Polityki , nominacja do Nagrody Nike).

Ryszard Krynicki - poeta, tłumacz, autor szkiców o poezji i sztuce, a także ceniony wydawca (wraz z żoną, Krystyną prowadzi wydawnictwo A5), wydał m.in. tomy poetyckie Nasze życie rośnie, Niewiele więcej, Niepodlegli nicości.

Tawerna literacka

Spotkanie poświęcone historiom zaskakującym, zabawnym lub dramatycznym, które spotkały zacne grono naszych autorów — wieczór starannie dobranych intrygujących opowieści i anegdot. Kultywo-wanie sztuki opowiadania szczególnie dziś ma nieocenione znaczenie. Chcemy wydobyć na światło dzienne historie godne zapamiętania i utrwalenia.

Prowadzący: Katarzyna Janowska i Piotr Mucharski, autorzy dwu tomów Rozmów na koniec wieku oraz audycji telewizyjnych pod tym samym tytułem.

Uczestnicy spotkania: Stefan Chwin, Ireneusz Kania, Stanisław Kasprzysiak, Jan Andrzej Kłoczowski OP, Tadeusz Komendant, Jerzy Pomianowski, Adam Pomorski, Jerzy Prokopiuk, Ryszard Przybylski, Robert Stiller.

Wieczór z udziałem muzyków jazzowych z zespołu Ścianka Mikołaja Trzaski.
 

Biuletyn Informacyjny Biura Prasowego Kraków 2000
Biuro Festiwalu Kraków 2000, 31-028 Kraków, ul. Św. Krzyża 1,
tel. (+48 12) 431 24 80, tel./fax431 24 66, e-mail: BP@krakow2000.pl