Biuletyn Informacyjny
Biura Prasowego Kraków 2000
Kraków, 29 listopada 1999
Nr 9

.
Temat konferencji: Międzynarodowa Kawiarnia Literacka
 Spis treści
Międzynarodowa 
Kawiarnia Literacka
- program

Wręczenie 
tegorocznej Nagrody 
Fundacji Kościelskich

Laureaci 
Nagrody im. Kościelskich 

Terminarz 
imprez i spotkań 
Międzynarodowej 
Kawiarni Literackiej
 

Międzynarodowa Kawiarnia Literacka nawiązuje do dziewiętnastowiecznej tradycji kawiarni jako miejsca, 
w którym kwitło życie kulturalne. W roku 1999 krakowskie wydawnictwo Oficyna Literacka zapre-zentuje uznanych poetów i pisarzy polskich i zagra-nicznych, których twórczość od lat publikuje. Wie-czory autorskie, recytowanie wierszy, spotkania z tłumaczami, kabaret literacki i recitale piosenki poetyckiej wypełnią program kawiarni. 

Fundacja Kościelskich przyznając swą nagrodę od wielu 
lat wpływa na kształtowanie opinii o młodych a często debiutujących pisarzach. Nagroda jest najbardziej prestiżowym wyróżnieniem dla młodych literatów. Tegoroczna uroczystość będzie miała wyjątkowy charakter ze względu 
na niezwykle liczną reprezentację wcześniejszych laureatów, którzy znajdą się w Krakowie jako goście Między-narodowej Kawiarni Literackiej. Laureatami tego-rocznej nagrody są: Adam Wiedemann (jeden z autorów Antologii W. Wilczyka) oraz Arkadiusz Pacholski.

 Temat następnej konferencji prasowej
Konferencja poświęcona Międzynarodowej Kawiarni Literackiej oraz Szopce prowansalskiej, 30 listopada 1999 r., Warszawa, siedziba Polskiej Agencji Informacyjnej, ul. Bagatela 12
 Redakcja: Paweł Hebda, Małgorzata Kubica, Janusz Nowak, Dorota Uss Wąsowicz 
Biuro Festiwalu Kraków 2000, 31-028 Kraków, ul. Św. Krzyża 1,
tel. (+48 12) 431 24 80, tel./fax431 24 66, e-mail: BP@krakow2000.pl