Biuletyn Informacyjny
Biura Prasowego Kraków 2000
Kraków, 17 listopada 1999
Nr 8

.
Tematy konferencji: 1) wystawia Zapomniani bracia
                                       2) Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska
 Spis treści
O wystawie Zapomniani bracia

Scenariusz wystawy

Badania na Bliskim Wschodzie

Chrześcijanie na Bliskim Wschodzie

Znaczenie wystawy

Międzynarodowa Konferencja
Konserwatorska Kraków 2000

Rada Programowa 
Międzynarodowej Konferencji Konserwatorskiej Kraków 2000

Kalendarium wydarzeń 
MKK Kraków 2000

Program MKK Kraków 2000

Na Bliskim Wschodzie wciąż żyją wspólnoty, które jako pierwsze odpowiedziały na orędzie Jezusa. Pozostając poza głównymi nurtami chrześcijaństwa zapisują one od zamierzchłych czasów karty swoich dziejów, nierzadko tragicznych i heroicznych. Pomimo imponującej historii, sięgającej działalności apostołów Piotra i Pawła, Jakuba i Tomasza,  pomimo silnego poczucia własnej tożsamości, wobec braku zainteresowania opinii publicznej Zachodu, chrześcijańskie dziedzictwo na Bliskim Wschodzie ginie.

Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska Kraków 2000 jest interdyscyplinarnym forum, na którym są dyskutowane, a następnie formułowane aktualne poglądy, pryncypia i wymagania związane z ochroną dóbr kultury, uwzględniające najnowszy stan wiedzy.

 Temat następnej konferencji prasowej
Konferencja prasowa poświęcona Międzynarodowej Kawiarni Literackiej 
– 29 listopada 1999 r.
 Redakcja: Paweł Hebda, Małgorzata Kubica, Janusz Nowak, Dorota Uss Wąsowicz
Biuro Festiwalu Kraków 2000, 31-028 Kraków, ul. Św. Krzyża 1,
tel. (+48 12) 431 24 80, tel./fax431 24 66, e-mail: BP@krakow2000.pl