.
  Imprezy plastyczne Festiwalu Kraków 2000
15 stycznia - 15 marca
Obrazy modlitwą malowane - wystawa ikon
Miejsce wystawy: Muzeum Archeologiczne w Krakowie
Wystawa będzie również prezentowana w innych miastach Polski: Bielsk Podlaski, Leszno, Wałbrzych
Na wystawie przygotowanej przez Zamek Muzeum Górków w Szamotułach zostanie zaprezentowanych blisko 300 obiektów, w tym 168 ikon-wyobrażeń Matki Bożej na drewnie i 120 odlewów metalowych (mosiądz, brąz, emalia, złocenia). Te ostatnie powstawały w warsztatach staroobrzędowców działających w ramach licznych tzw. "pustelni wygowskich" (Rosja Północna, Kareha) i "pustelni moskiewskich" (cmentarze: Preobrażeński i Rogożski, osada Guślice).  Wszystkie obiekty pochodzą z muzeów polskich ( Szamotuły, Białystok, Biała Podlaska, Olsztyn, Gorzów Wielkopolski i Zielona Góra) choć oprócz ikon małopolskich są wśród nich ikony rosyjskie, ukraińskie, łemkowskie i białoruskie. Niektóre pochodzą z XIX wiecznej manufaktury Sudalsko - Włodzimierskiej. Na wystawie obok najbardziej popularnych wyobrażeń maryjnych ( Matka Boska Kazańska, Włodzimierska, Smoleńska, Tychwińska, Iwierska, Teodorowska) zobaczymy też te mniej znane: Jugską, Tołgoską, Korsuńską, Arabską, Czernichowską i Achtysrką oraz przedmioty kultu i sztukę jubilerską. 

2-29 luty
Find - wystawa fińskiej sztuki użytkowej
Miejsce wystawy: Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha
Zobaczymy najnowsze fińskie wyroby: meblarskie, tekstylne, rzemiosło a także projektowanie przemysłowe i graficzne. Wszystkie przedmioty zostały wyprodukowane przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Wystawa prezentowana będzie w roku 2000 we wszystkich Europejskich Miastach Kultury.

31 marca - 31 stycznia 2001
Kultura Europy w dokumentach archiwalnych - prezentacja internetowa 9 Europejskich Miast Kultury.
W projekcie zainicjowanym w 1998 roku przez Archiwum Miejskie w Bergen uczestniczą archiwa miejskie siedmiu z dziewięciu Europejskich Miast Kultury 2000 roku: Bergen, Bolonii, Helsinek, Pragi, Reykjawiku oraz Santiago de Compostela oraz Krakowa. Wspólnie przygotowana wystawa prezentowana będzie przez Internet, towarzyszący jej katalog dostępny będzie w archiwach miast uczestniczących w projekcie oraz w specjalnym sklepie internetowym. Każde archiwum przygotowuje prezentacje (reprodukcja jednego lub więcej dokumentu z komentarzem w języku angielskim i narodowym) mające pokazać specyfikę danego miasta, to co go wyróżnia spośród innych, przy czym prezentowane dokumenty mają się wiązać z hasłami wybranymi dla poszczególnych miast  np. dla Krakowa - Myśl - Duchowość - Twórczość, oraz takie, które ukazują co jest dla nich wszystkich wspólne. W prezentacjach przygotowanych przez Archiwum Państwowe w Krakowie znalazły się m.in. dokumenty i zdjęcia dotyczące: życia religijnego i kościoła Najświętszej Maryi Panny, dawnych szpitali, teatru im. Juliusza Słowackiego, pieczęci miejskich, aktu lokacyjnego miasta, architektury barokowej w Krakowie i samego Archiwum Państwowego.

30 kwietnia - 30 maja
Ryszard Horowitz: Elektroniczne wizje - wystawa fotografii
Miejsce wystawy: Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha
Na wystawie zobaczymy 40 prac Ryszarda Horowitza, jednego z czołowych artystów fotografików XX wieku. Absolwent krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, studia w dziedzinie malarstwa i fotografii kontynuował w USA , a jego zdjęcia począwszy od lat 70. publikowane były w najlepszych magazynach fotograficznych na świecie. Jako jeden z pierwszych zaczął posługiwać się komputerami w fotografii stosując techniki komputerowe do przetwarzania obrazów. Specjalizuje się w fotografii reklamowej. Jest współzałożycielem amerykańskiego Stowarzyszenia Fotografów Reklamowych APA. Wśród prac wystawionych w Krakowie znajdą się zarówno dzieła znane jak i zupełnie nowe.

5 maja - 30 października
Wawel 1000-2000 - wystawa
Miejsce wystawy: Zamek Królewski na Wawelu, Muzeum Katedralne na Wawelu
Tysiąc lat Wzgórza Wawelskiego jako siedziby władców i biskupów oraz sztuka sakralna diecezji krakowskiej w tysiąclecie jej powstania - to temat największej wystawy muzealnej roku 2000. Będzie to prezentacja najznamienitszych zabytków związanych z Wawelem, także tych rozproszonych po całym świecie (Londyn, Oxford, Norymberga, Monachium, Uppsala, St. Petersburg, Budapeszt, Sztokholm, Wiedeń). Królewskie klejnoty, paradne militaria, pamiątki po królowej Jadwidze, iluminowane rękopisy doby jagiellońskiej, gotyckie malarstwo tablicowe, malowane epitafia, portrety Jagiellonów i Wazów z warsztatów Cranacha oraz dziesiątki innych precjozów złożą się na wystawę ukazującą kulturę artystyczną dworu królewskiego. Szczególne miejsce przewidziano dla prezentacji złotnictwa i tkanin (relikwiarza św. Zygmunta, świeczników i krzyża ołtarzowego oraz kap i ornatów) na co dzień znajdujących się w Kaplicy Zygmuntowskiej. Wśród zabytków ze Skarbca Katedralnego znajdzie się m.in. złoty krzyż diademów książęcych (XII w.) oraz szereg innych rzadko pokazywanych klejnotów narodowych. Najcenniejszy z nich to Włócznia Św. Maurycego, ofiarowana Bolesławowi Chrobremu przez cesarza Ottona III. Ten symbol tysiąclecia państwowości i chrześcijaństwa w Polsce jest najważniejszą pamiątką Zjazdu Gnieźnieńskiego z roku 1000. Dzieła sztuki sakralnej diecezji krakowskiej zapoznają zwiedzających z nieprzebranymi skarbami krakowskiego kościoła i różnymi formami pobożności na przestrzeni tysiąclecia. Na wystawę złoży się kilka części:
Kultura artystyczna dworu i katedry,
Wawel zaginiony - stała wystawa archeologiczna Zamku Królewskiego,
Katedra Krakowska - biskupia, królewska, narodowa,
Skarby Archidiecezji Krakowskiej- wystawa w Muzeum Archidiecezjalnym

Od czerwca na Wawelu będzie również można oglądać wirtualną rekonstrukcję Krakowa z okresu romańskiego (XI - XIII wiek). W oparciu o najnowsze badania i hipotezy naukowe  zrekonstruowane zostaną przede wszystkim niestniejące już lub tylko fragmentarycznie zachowane obiekty. Dzięki  multimedialnej prezentacji na specjalnie do tego celu przygotowanych stanowiskach zobaczymy fragmenty architektury, ówczesnego ukształtowania terenu, sieci drożnej i rzecznej oraz ekosystemu. Program pozwoli oglądać Kraków z lotu ptaka, spacerować po Rynku, Drodze Królewskiej czy pływać starym korytem rzeki. Wirtualna rekonstrukcja Krakowa pojawi się także w sprzedaży na płycie CD-Rom.
 

12 maja - 30 października
Skarby Uniwersytetu Jagiellońskiego- wystawa w ramach obchodów 600-lecia odnowienia Akademii Krakowskiej
Miejsce wystawy: Collegium Maius
Najstarsza polska uczelnia została założona przez króla Kazimierza Wielkiego w 1364 roku, ale przełomowe znaczenie w jej dziejach miał rok 1400 - wtedy król Władysław Jagiełło odnowił działalność Akademii i dokonał jej reformy. W ten sposób zrealizował ostatnią wolę swej żony Jadwigi, która przeznaczyła na ten cel swój osobisty majątek. Uczelnia uczciła zasługi rodziny królewskiej przyjmując w 1881 roku nazwę Uniwersytet Jagielloński. Obchody 600-lecia odnowy rozpoczęły się już 12 maja 1999 roku i potrwają dwa lata, tj. do 12 maja 2001 roku, przy czym centralne uroczystości jubileuszowe planowane są na początek roku akademickiego 2000/2001. W tym okresie odbędzie się wiele znaczących imprez. Na wystawie Skarby Uniwersytetu Jagiellońskiego  zaprezentowane zostaną najcenniejsze eksponaty ze zbiorów uniwersyteckich: prace z dziedziny malarstwa, rzeźby, zabytkowe instrumenty naukowe, dokumenty związane z historią uczelni takie jak pieczęcie, akty erekcyjne, insygnia, pamiątki po sławnych profesorach i absolwentach, wydawnictwa bibliofilskie.

25 maja - 31 sierpnia
Opus Magnum. Stanisław Wyspiański 1869 - 1907 - wystawa w ramach  Festiwalu Stanisława Wyspiańskiego.
Miejsce wystawy: Muzem Narodowe, Gmach Główny
Stanisław Wyspiański - człowiek teatru, poeta, malarz - największy artysta krakowski fin de siecle’u, zostanie uhonorowany na przełomie tysiącleci przeglądem teatralnym jego twórczości, widowiskiem plenerowym opartym na jego dramatach, koncertem muzyki oraz monumentalną wystawą dorobku plastycznego. Na wystawie, której przestrzeń zostanie zaaranżowana tak by przypominała miasto i miejsca, w których Wyspiański tworzył, zobaczymy świadectwa plastycznej działalności Mistrza: malarstwo ścienne i sztalugowe, witraże (dla kościołów, Wawelu i Domu Lekarskiego), prace konserwatorskie jakie prowadził w krakowskich kościołach, rysunki i grafiki a także projekty aranżacyjne (twórczość z pogranicza sztuki użytkowej). Zamierzeniem autorów jest prezentacja także mniej znanych prac artysty. Niektóre z nich zostaną udostępnione publiczności po raz pierwszy. 

10 czerwca
Bogowie Starożytnego Egiptu - otwarcie stałej wystawy
Muzeum Archeologiczne 
2300 lat temu Iset-Iri-Hetes, młoda kapłanka Izydy, złamała nogę. Utrata krwi, spowodowana pęknięciem tętnicy podkolanowej, stała się przyczyną zgonu - oto orzeczenia lekarzy - archeologów. Specjaliści Muzeum Archeologicznego w Krakowie (archeolodzy, historycy sztuki, lekarze, genetycy i inni) przez trzy lata badali mumię i sarkofag pięknej kapłanki. Zakonserwowane cenne znalezisko jest głównym eksponatem wystawy, na której prezentowane będą również radiogramy tomografii komputerowej. Wystawie towarzyszy film wideo, który ukazuje bezprecedensowy proces rozwijania mumii i jej ponownego zawijania (300 metrów bandaży). Niewątpliwą atrakcją wystawy będzie komputerowa rekonstrukcja twarzy kapłanki. Zobaczymy też unikalną na skalę światową kolekcję tzw. "mumii zbożowych", które symbolizowały życiodajne siły Ozyrysa i odradzającą się przyrodę. Wypełniano je mieszankami ziemi i ziaren jęczmienia, które pod wpływem wilgoci kiełkowały. Na wspaniałą kolekcję dzieł sztuki egipskiej związanych z kultem śmierci składają się malowane całuny mumijne, stelle grecko-rzymskie i chrześcijańskie z Nubii, sarkofagi i uszebti - łącznie około 1500 eksponatów datowanych począwszy od Starego Państwa (2500 p.n.e.) do okresu koptyjskiego (IV wiek po Chrystusie). Po raz pierwszy zostanie udostępniony publiczności  czterometrowy tzw. Papirus Senkowskiego, oddany w depozyt przez Bibliotekę Jagiellońską. Muzeum Archeologiczne jest najstarszą tego typu placówką w Polsce. W roku 2000 obchodzić będzie 150 rocznicę swego istnienia. Zbiory starożytności egipskich  pochodzące z wykopalisk prowadzonych w El-Gamhud przez Tadeusza Smoleńskiego ( pierwszy polski egiptolog)  w początkach XX wieku, wzbogacone zostały o dary Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich, walczącej w Egipcie w czasie II wojny światowej.
 

1-26 lipca
Malinowski- Witkacy. Fotografia: między nauką a sztuką. 
Co może łączyć Bronisława Malinowskiego i Witkacego, dwie wybitne postaci nauki i sztuki, założyciela i klasyka światowej antropologii kulturowej oraz awangardowego artystę? Odpowiedź na to pytanie znajdziemy na wystawie towarzyszącej kongresowi Europejskiego Stowarzyszenia Antropologów Społecznych, który odbędzie się w lipcu w Krakowie. Nieznane i niepublikowane zdjęcia Malinowskiego ze zbiorów archiwum w London School of Economics wykonane przez uczonego w trakcie jego badań, zdjęcia Witkacego a także obrazy, rysunki, książki, teksty i teatralia świadczyć będą o początku i końcu ich niezwykłej przyjaźni a także o wspólnej podróży do Australii.

14 lipca - 17 września
Potęga obyczaju - wystawa
Miejsce wystawy: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa - Stara Bożnica
Muzeum Judaistyczne w Krakowie jako jedyne prezentuje dzieje i kulturę ludności żydowskiej. Mieści się w Starej Bożnicy z XV wieku na krakowskim Kazimierzu. Główna część ekspozycji umieszczona jest w sali modlitewnej - gdzie znajduje się m.in. metalowa klatka Al-memor (miejsce obrzędów religijnych), rzeźbiony ołtarz renesansowy, w którym przechowywano Torę, oraz kamienna skarbona z XVII wieku - i w sali Śpiewaków. W innych salach znajdują się wyroby rzemieślnicze - przedmioty kultu, ale i zabawki świąteczne - oraz obrazy malarzy polskich i żydowskich (m.in. Malczewskiego, Kossaka, Gottlieba). Ta stała ekspozycja w ramach wystawy Potęga obyczaju zostanie uzupełniona obrazami i grafikami, których tematem jest kult religijny i obyczajowość żydowska, a autorami najwybitniejsi artyści polscy i żydowscy.

1 września - 29 października
Piotr Michałowski   dwusetna rocznica urodzin -  wystawa monograficzna
Miejsce wystawy : Muzeum Narodowe - Gmach Główny
Piotr Michałowski (malarz, rysownik i akwarelista) był najwybitniejszym malarzem polskim epoki romantyzmu. Malował głównie konie, sceny batalistyczne z okresu napoleońskiego, sceny rodzajowe, pejzaże i portrety (przeważnie rodziny chłopów ze swoich majątków i Żydów). Z pochodzenia krakowianin, studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim nauki przyrodnicze, matematykę oraz filozofię klasyczną i orientalną. Następnie, od roku 1821, w Getyndze studiował prawo. W Krakowie uczył się muzyki i rysunku u Michała Stachiewicza, Józefa Brodowskiego i Franciszka Ksawerego Lampiego. Po powstaniu, podczas którego kierował produkcją broni i amunicji, wyjechał do Francji. W latach 1832-1835 uczęszczał w Paryżu do pracowni batalisty Nicola Toussainta Charleta oraz prowadził samodzielne studia nad dziełami dawnych mistrzów w Luwrze. Pierwsza w historii wystawa monograficzna obejmować będzie dzieła Artysty zgromadzone w zbiorach prywatnych i publicznych zarówno w Polsce jak i za granicą.

Wrzesień - listopad
Misterium mortis. Motywy śmierci w sztuce polskiej od XVIII do końca  XX wieku - wystawa
Miejsce wystawy: Muzeum Narodowe
Wystawa przygotowana przez Muzeum Narodowe, choć w głównej mierze poświęcona motywom śmierci, przedstawi również ich nierozerwalny związek z tematem życia. Dzieła pochodzące ze zbiorów publicznych i prywatnych pokażą jak na przestrzeni wieków zmieniał się stosunek człowieka do zagadnienia życia i śmierci. Śmierć jako siła niszcząca, istniejąca poza człowiekiem, najczęściej personifikowana, śmierć będąca problemem egzystencjonalnym, wreszcie śmierć jako metafora losu człowieka i społeczeństwa to trzy główne motywy, wokół których zorganizowano wystawę. Zobaczymy na niej prace najwybitniejszych artystów polskich m.in. Jana Matejki, Aleksandra i Maksymiliana Gierymskich, Artura Grottgera, Jacka Malczewskiego, Wojciecha Gersona, Wojciecha Weissa, Józeja Zimlera, Tadeusza Kantora, Aliny Szapocznikow, Andrzeja Wróblewskiego a także XVIII. wieczny taniec śmierci z dwóch krakowskich kościołów: OO. Kapucynów i Bernardynów.
 

7 września - 30 października
Międzynarodowe Triennale Grafiki - Kraków 2000 - Most do przyszłości
Miejsce wystawy: Bunkier Sztuki
Wielkie święto światowej grafiki, jakie ma miejsce co trzy lata w Krakowie, w roku 2000 odbędzie się pod hasłem Most do przyszłości. Pragnąc stworzyć jak największe możliwości wypowiedzi twórczych, organizatorzy rozszerzyli formułę wystawy, przyjmując zarówno prace w tradycyjnych technikach graficznych jak i będące wyrazem poszukiwań nowych środków wyrazu. Do Krakowa przyjadą prace czołówki artystycznej świata. Wystawa Most do przyszłości będzie refleksją nad minionym wiekiem, jego wydarzeniami, trendami filozoficzno-społecznymi i dziedzictwem z jakim  wchodzimy w nowe tysiąclecie. Międzynarodowe Triennale Grafiki, organizowane przez Stowarzyszenie MTG, jest największą w Polsce cykliczną imprezą plastyczną i jednocześnie jednym z najpoważniejszych festiwali współczesnej grafiki. W 1997 roku po raz pierwszy zostało włączone w program Festiwalu Kraków 2000.

20 września - 26 listopada
Skarby Św. Franciszka - wystawa
Miejsce wystawy: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa - Pałac Krzysztofory
Wspaniałe rzeźby i malowidła, relikwiarze, monstrancje i kielichy, szaty liturgiczne, rękopisy i starodruki, dokumenty oraz pamiątki historyczne gromadzone od XIII wieku w klasztorze Ojców Franciszkanów w Krakowie, zostaną na dwa miesiące udostępnione szerokiej publiczności. Zbierane od siedmiu wieków dzieła sztuki , zabytki rzemiosła artystycznego, naczynia liturgiczne i tkaniny kościele są na ogół niedostępne albowiem przechowuje się je na terenie objętym klauzurą klasztorną. 

Wystawa organizowana przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, odbędzie się w ramach cyklu Skarby krakowskich klasztorów, który prezentuje skarby kultury materialnej zgromadzone w klasztornych murach i tym samym ukazuje rolę klasztorów oraz ich wpływ na kształtowanie się duchowej i materialnej kultury miasta. W trakcie trwania wystawy odbędzie się seminarium poświęcone historii klasztoru i jego zbiorom. Ekspozycji towarzyszyć będzie katalog obejmujący również dotychczasowe wystawy, które kolejno prezentowały zbiory: OO. Kapucynów, OO. Cystersów, OO. Karmeliów Trzewiczkowych na Piasku, XX. Kanoników Regularnych Laterańskich, OO. Bernardynów, OO. Franciszkanów Reformowanych, SS. Prezentek i OO. Franciszkanów Konwentualnych. 

23-26 października
Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska Kraków 2000
Miejsce: Sala Konferencyjna MCK, Teatr im. J. Słowackiego
Celem konferencji jest ukonstytuowanie Karty Konserwatorskiej Kraków 2000, która byłaby rozwinięciem i dopełnieniem idei zawartych w dwóch innych historycznych dokumentach: Karcie Ateńskiej z 1931 roku i Karcie Weneckiej z 1964 roku. Pomysł  zorganizowania międzynarodowego spotkania w czasie którego zostałyby przedyskutowane a następnie zdefiniowane na nowo podstawowe pojęcia dotyczące konserwacji zabytków i określone zasady ochrony dóbr kultury, uwzględniające najnowszy stan wiedzy,  podchwyciło wielu wybitnych naukowców, którzy zaangażowali się w prace przygotowawcze już w 1997 roku. Podsumowanie prac wszystkich zespołów roboczych nastąpi w październiku roku 2000.
 

październik - grudzień
Festiwal Tadeusza Kantora
Wędrówka - cykl wystaw październik- grudzień
Certeses Sentides - wystawa Antonio Tapiesa
Miejsce wystawy: Muzeum Nadowe- Gmach Główny
W roku 2000 minie dziesięć lat od śmierci Tadeusza Kantora - największego krakowskiego malarza i twórcy teatralnego drugiej połowy XX wieku i jednego z najwybitniejszych artystów mijającego wieku. Obchody będą trwały cały rok. Ważnym wydarzeniem stanie się wystawa Wędrówka, prezentująca dzieła Kantora z okresu kiedy współpracował z Akademią. Ekspozycjom w różnych punktach Krakowa będzie towarzyszył wspólny wielojęzyczny katalog. Hołdem złożonym Tadeuszowi Kantorowi staną się dwie wystawy związanych z nim twórców. W Galerii Krzysztofory w 10. rocznicę śmierci Artysty odbędzie się wernisaż nagrodzonej na Biennale w Wenecji instalacji Memory/Loss (Pamięć/Utrata) Roberta Wilsona, który przyjedzie z tej okazji do Krakowa. W Muzeum Narodowym urządzona zostanie wystawa Antonio Tapiesa Certeses Sentides (Odkryta pewność). Będzie to pierwszy monograficzny pokaz obrazów tego artysty w Polsce. Pierwsze próby malarskie Tapiesa to portrety oraz kopie dzieł Picassa i van Gogha. Nie licząc dwumiesięcznego kursu rysunku nigdy nie studiował malarstwa. W 1943 roku , na życzenie ojca podjął studia prawnicze lecz porzucił je po trzech latach. Jego przeznaczeniem była sztuka. Już w pierwszych obrazach widać było, że interesuje się materią malarską: na graficzne struktury tła które swym charakterem przypominały stare porysowane ściany i mury nakładał grubo farbę.  Po II wojnie światowej zaprzyjaźnił się z Joanem Miro, który stał się jego wzorem. Obrazy i prace graficzne z tego okresu mają surrealistyczny charakter. Inni ważnymi dla niego artystami byli Picasso, Jean Dubuffet i Jean Fautrier. W latach pięćdziesiątych zainteresował się abstrakcją. W 1952 roku na Biennale Weneckim został okrzyknięty hiszpańskim przedstawicielem informelu. Malarstwo, w tym ścienne i witrażowe, litografia i książka artystyczna, obiekty i asamblarze z przeróżnych zwyczajnych przedmiotów jak puszki po konserwach części ubrań itp. a także rzeźby ceramiczne to jego artystyczny świat, który charakteryzuje oszczędność wyrazu, minimum środków, programowe odrzucenie dekoracyjności podporządkowane  abstrakcyjno-poetyckiej metaforyce, odwołującej się do ezoterycznej wyobraźni i poczucia absurdu. "Środki, którymi się posługuję - pisał o tym co robi - winny być jak najbardziej bezpośrednie. Mają przypominać źródła, odwołać się do naszych elementarnych instynktów i korzeni, które uległy zapomnieniu, dać do myślenia, wstrząsnąć."

Literatura: Sztuka naszego wieku z kolekcji Wurth, Muzeum Narodowe w Krakowie, 1999
 

7 listopada - 31 grudnia 
Kolebka wschodniego chrześcijaństwa - wystawa ikon
Miejsce wystawy: Muzeum Narodowe- Muzeum Czartoryskich - Arsenał
Zbiory Macedońskiego Muzeum Narodowego w Skopje i Państwowej Galerii w Ohrydzie, skąd przyjadą do Krakowa wyselekcjonowane w latach osiemdziesiątych i prezentowane z dużym powodzeniem na całym świecie dzieła, są zaliczane do najważniejszych kolekcji sztuki bizantyjskiej. Wśród nich  znajdują się dzieła powstałe w wiekach XI - XVIII, w tym obrazy o dużej wartości artstycznej z okresu tak zwanego Renesansu Paleologów (ikony ze szkoły Michała i Eutychiosa z przełomu XIII i XIV wieku).

Teren obecnej Republiki Macedonii od XI do XIII wieku wchodził w skład Cesarstwa Bizantyjskiego i nawet po tureckim podboju wciąż pozostawał w obszarze wpływów kultury bizantyjskiej.  Liczne macedońskie kościoły i klasztory, wznoszone zwłaszcza w wiekach XI -XIV, były bogato zdobione malowidłami. Do ich wystroju wykorzystywano także ikony sprowadzane z Konstantynopola i Salonik lub wykonywane na miejscu. Najcenniejsze ruchome elementy wyposażenia kościołów zostały po II wojnie światowej zgromadzone w specjalnie do tego celu ustanowionych instytucjach, z których najważniejsze znaczenie ma Muzeum Narodowe w Skopje oraz Państwowa Galeria Ikon w Ohrydzie.
 

1 grudnia 2000  - 10 stycznia 2001
Rzeczy pospolite - polskie produkty 1898 - 1998 - wystawa sztuki użytkowej
Miejsce wystawy: Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha
Meble, porcelana, szkło, tkaniny, wyroby metalowe, zabawki, motocykle, samochody, artykuły gospodarstwa domowego, sportowe, fotograficzne, radiowo - telewizyjne. a wszystko Made in Poland. Zobaczymy ponad sto polskich produktów, rzeczy wytworzonych w latach 1898- 1998. Prezentowane w ujęciu chronologicznym przedmioty stanowić będą swoisty zapis historii Polski na przestrzeni ostatnich 100 lat.

1 grudnia - 25 lutego
Communication - Heureka - wystawa multimedialna
Miejsce wystawy: Bunkier Sztuki
Projekt Helsinek, jednego z 9 Europejskich Miast Kultury, pokazany zostanie we wszystkich pozostałych. Wystawa poświęcona technologiom i historii przekazu informacji (od telefonu Bella do Internetu) pokaże rolę tych mediów w naszym życiu, ich historię i kontekst kulturowy. Zwiedzający będą mieli okazję osobiście sprawdzić jak funkcjonują poszczególne urządzenia i jakie jest ich zastosowanie. 

Grudzień
Festiwal Tadeusza Kantora
Memory/Loss - wystawa Roberta Wilsona
Miejsce wystawy: Galeria Krzysztofory
Od 1970 roku kiedy to zaprezentował publiczności spektakl Deafman Glance Robert Wilson jest przedstawicielem awangardy teatralnej i sztuki wizualnej. Jest uważany za jeden z najbardziej oryginalnych i najbardziej wizjonerskich twórców tego stulecia. Przedstawienia Wilsona nazywane "teatrem obrazu" w ciągu ostatnich 20 lat wystawiane były na całym świecie. 

Sławę przyniosły mu przedstawienia: 
1976 - Einstein on the Beatch, opera zrealizowana z kompozytorem Philio Glassem
1979 -  Death Destruction & Detroit 
1987 - Death Destruction & Detroit II, oba spektakle przygotowane zostały dla Shaubuhne Theaetr w Berlinie
- the CIVIL waeS: tree is measured when it is down, opera 1990 - Black Rider, opera zrealizowana we współpracy z Tomem Waitsem i Williamem Burroughsem.
W ostatnich latach interesował się również operą klasyczną. Tak powstały: Magiczny flet (1991) , Lohengrin (1991) i Parsifal ( 1991).
Jest również malarzem, rzeźbiarzem i rysownikiem. Jego prace oglądać można w najwiekszych muzeach świata m.in.: Museum of Modern Art w Nowym Yorku, Stedelijk Museum w Amsterdamie, Centre George Pompidou w Paryżu czy Sogetsu School w Tokyo.
W Krakowie zobaczymy instalacje Memory /Loss (Pamięć/Utrata) nagrodzoną na XLV Biennale w Wenecji w 1993 roku.
 

Biuletyn Informacyjny Biura Prasowego Kraków 2000
Biuro Festiwalu Kraków 2000, 31-028 Kraków, ul. Św. Krzyża 1,
tel. (+48 12) 431 24 80, tel./fax431 24 66, e-mail: BP@krakow2000.pl