.
 Kraków plastyczny
 Szanowne Panie, Szanowni Panowie!

Z prawdziwą przyjemnością witam Państwa na prezentacji segmentu plastycznego programu Festiwalu Kraków 2000. To już drugie spotkanie z krytykami, dziennikarzami i przedstawicielami środowisk opiniotwórczych zapowiadające wydarzenia artystyczne roku 2000 w naszym mieście. W październiku przedstawiliśmy program teatralny. Pod koniec listopada powiemy o projektach muzycznych. Dziś czas na sztuki plastyczne.

Kiedy ktoś pyta nas co to jest sztuka, czujemy zakłopotanie, może nawet zawstydzenie, bo nagle spostrzegamy, że to co skrywamy i pielęgnujemy w naszej wrażliwości, tak naprawdę nie daje się ogarnąć słowami. W prosty sposób dochodzimy do wniosku, że na tak postawione pytanie odpowiedzieć nie możemy bo tak naprawdę tego nie wiemy. Może zdarzyć się nawet, że nie dowiemy się nigdy. Albowiem sztuka to jedno z tych przedziwnych stanów czy zjawisk, których nie postrzegamy poprzez słowa, ale przez wrażenia i emocje jakie w nas wzbudza. Może w tym właśnie tkwi jej smak i magia, w zagadkowości, w tym, 
że może żyć własnym rytmem i we własnym czasie. W istocie chyba nigdy nie zostanie poznana do końca, i oby tak się stało, obyśmy wciąż na nowo mogli odkrywać jej tajemnice.

Program plastyczny roku 2000 jest swoistą podróżą w czasie i przestrzeni, podróżą także w głąb siebie bo to co zobaczymy na wystawach zależy przecież tak naprawdę od tego co każdemu z nas "w duszy gra". My staraliśmy się jedynie, by ta artystyczna podróż zawiodła Państwa jak najdalej. Plastyczny Kraków 2000 to również przegląd tego co człowiek tworzył w wiekach minionych i tego co tworzy dziś a także próba odpowiedzi na pytanie co go tak naprawdę do aktu twórczego skłania i w jakim kierunku zmierza współczesna sztuka. Koniec wieku zawsze skłaniał do rozlicznych rozrachunków, przełom tysiącleci, a przed nim właśnie stoimy, nie może się bez nich obejść. 

Najważniejsza wystawa muzealna festiwalu Wawel 1000 - 2000 przedstawia Wawel jako siedzibę władców i biskupów, opowiada historię tworzenia się państwowości polskiej, mówi o czasach jej świetności. Przedstawi też sztukę sakralną diecezji krakowskiej w tysiąclecie jej powstania. Na czas trwania wystawy na Wzgórze Wawelskie powrócą najznamienitsze zabytki, które dziś rozproszone są po całym świecie.

Wystawa w Muzeum Archeologicznym zaprowadzi nas do Starożytnego Egiptu. Piękna kapłanka Izydy, Iset-Iri-Hetes, przez trzy lata zaprzątała umysły krakowskich uczonych, którzy badali jej mumię liczącą ponad dwa tysiące lat. Zdradziła im wszystkie swoje tajemnice. Dzięki ich pracy poznamy je także i my. 

Nasza artystyczna podróż zaprowadzi nas też na teren obecnej Republiki Macedonii, który od XI do XIII wieku wchodził w skład Cesarstwa Bizantyjskiego i nawet po tureckim podboju wciąż pozostawały pod wpływem kultury bizantyjskiej. Zobaczymy najcenniejsze macedońskie ikony. Również ze Wschodu, choć tego nieco bliższego bo zza Buga, pochodzą ikony maryjne, które zaprezentujemy na wystawie Obrazy modlitwą malowane.
 
 

Te projekty, a także wystawa Skarby Św. Franciszka, która odkryje na co dzień niedostępne bo przechowywane na terenie objętym klauzurą klasztorną dzieła sztuki i przedmioty kultu gromadzone od XIII wieku w klasztorze OO. Franciszkanów oraz Potęga obyczaju, ekspozycja dokumentująca dzieje i kulturę ludności żydowskiej, tworzą cykl Oblicza Boga.

Nie zapominamy też o wielkich Krakowianach. Odrobina patriotyzmu lokalnego jest naszym zdanie jak najbardziej na miejscu zwłaszcza, że miasto to wydało na świat wielu wybitnych twórców. Piotr Michałowski, Stanisław Wyspiański i Tadeusz Kantor to artyści, którzy w ostatnich dwóch stuleciach kształtowali kulturalne oblicze miasta. I nie tylko tego. Robert Wilson i Antonio Tapies, których prace będziemy mieli okazję oglądać w Krakowie otwarcie mówią o wpływie mistrza Kantora na ich sztukę. Piotr Michałowski - jeden z najwybitniejszych polskich romantyków dopiero teraz doczekał się w swoim rodzinnym mieście wystawy monograficznej. 

I wreszcie Międzynarodowe Triennale Grafiki. Już dwa lata temu wpisane zostało w program festiwalu. W roku 2000 odbędzie się pod hasłem Most do przyszłości. Po raz pierwszy jego organizatorzy postanowili dopuścić do konkursu także prace artystów graficznej awangardy, którzy porzucają tradycyjne techniki graficzne i by przekazać odbiorcom swój punkt widzenia poszukują nowych środków wyrazu. Do Krakowa znowu przyjadą prace światowej czołówki artystycznej.

Bogusław Sonik
 

Biuletyn Informacyjny Biura Prasowego Kraków 2000
Biuro Festiwalu Kraków 2000, 31-028 Kraków, ul. Św. Krzyża 1,
tel. (+48 12) 431 24 80, tel./fax431 24 66, e-mail: BP@krakow2000.pl