Biuletyn Informacyjny
Biura Prasowego Kraków 2000
Kraków, 8 listopada 1999
Nr 7

.
Tematy konferencji: Prezentacja programów plastycznych Kraków 2000
 Spis treści
Kraków plastyczny
Bogusław Sonik 

Imprezy plastyczne 
Festiwalu Kraków 2000

Projekty plastyczne 
Europejskich Miast Kultury
Program plastyczny Festiwalu w roku 2000 jest swoistą podróżą w czasie i przestrzeni, podróżą w głąb siebie. Staraliśmy się, aby ta artystyczna podróż zawiodła Państwa jak najdalej. Plastyczny Kraków 2000 to również przegląd tego, co człowiek tworzył w wiekach minionych i tego, co tworzy dziś.
Bogusław Sonik
.
 Temat następnej konferencji prasowej
Konferencja prasowa poświęcona Międzynarodowej Kawiarni Literackiej - 29 listopada 1999 r.
 Redakcja: Paweł Hebda, Małgorzata Kubica, Janusz Nowak, Dorota Uss Wąsowicz
Biuro Festiwalu Kraków 2000, 31-028 Kraków, ul. Św. Krzyża 1,
tel. (+48 12) 431 24 80, tel./fax431 24 66, e-mail: BP@krakow2000.pl