Biuletyn Informacyjny
Biura Prasowego Kraków 2000
Kraków, 20 października 1999
Nr 5

.
Tematy konferencji: Konferencja poświęcona Międzynarodowej Kawiarni Literackiej
 Spis treści
Uczestnicy spotkania

Tomasz Jastrun
Wstrząsające krajobrazy
(Esej o Tomasie Tranströmerze)

Leonard Neuger
Somnabulik Nikodem 
w drodze na Adres
(O liryce Tomasa Tranströmera)

Kawiarnia Literacka

Międzynarodowa 
Kawiarnia Literacka
(2-4 grudnia)

Terminarz imprez i spotkań

Tomas Tranströmer jest poetą uderzającym. Uderza pięścią metafory. Siłą tej poezji są paradoksy, odwaga wizji, odmienność 
poetyckiego świata rozpoznawalnego 
w każdym swoim skrawku. 
Tomasz Jastrun
.
 

.

 Temat następnej konferencji prasowej
Konferncja prasowa poświęcona otwarciu Centrum Informacji Kulturalnej 
– 28.10.1999 r., siedziba Centrum Informacji Kulturalnej, ul. Św. Jana 6
 Redakcja: Łukasz Drewniak, Alicja Gancarz, Paweł Hebda 
Biuro Festiwalu Kraków 2000, 31-028 Kraków, ul. Św. Krzyża 1,
tel. (+48 12) 431 24 80, tel./fax431 24 66, e-mail: BP@krakow2000.pl