Biuletyn Informacyjny
Biura Prasowego Kraków 2000
Kraków, 4 października 1999
Nr 4

.
Tematy konferencji: Prezentacja programów teatralnych Kraków 2000
 Spis treści
Bogusław Sonik 
Projekty teatralne Kraków 2000

Włodzimierz Staniewski 
Śpiew z kamienia

Plan Sympozjum

Festiwal Teatrów 
Obrzędowych i Misteryjnych 
- Misteria, inicjacje

Informacja o OPT Gardzienice

Imprezy teatralne 
w ramach Festiwalu Kraków 2000

Projekty teatralne
Europejskich Miast Kultury

Program festiwalu Misteria, inicjacje to niezwykłe
i bardzo rzadkie połączenie sztuki i nauki, emocji
i umysłu. To także, bodaj jeszcze rzadsze, połącze-nie tradycji i nowoczesności, dawnych obrzędów i widowisk z działalnością artystyczną uznawaną za wyprzedzającą swój czas.
Bogusław Sonik

Jak każda praca u nas, w Gardzienicach (od zawsze, od początku), tak i ta za swoje źródło muzykę. Muzyka jest początkiem i istotą każdej rzeczy, którą powołujemy.
Włodzimierz Staniewski

14-16 października 1999 roku
Międzynarodowa konferencja (przygotowana przez Włodzimierza Staniewskiego), poświęcona
Misteriom i rytuałom inicjacji w obrzędach różnych kultur. Prezentacja spektaklu Metamorfozy Ośrodka Praktyk Teatralnych Gardzienice.
 

.

 Temat następnej konferencji prasowej
20 października o godz. 11.00 w Jamie Michalika - Międzynarodowa Kawiarnia Literacka, organizowana przez Oficynę Literacką Preludium: Tomas Tranströmer - wieczór autorski 
(21 października 1999 r.)
 Redakcja: Łukasz Drewniak, Alicja Gancarz, Paweł Hebda 
Biuro Festiwalu Kraków 2000, 31-028 Kraków, ul. Św. Krzyża 1,
tel. (+48 12) 431 24 80, tel./fax431 24 66, e-mail: BP@krakow2000.pl