.
  Imprezy towarzyszące sesji naukowej Conrad and History
Galeria Międzynarodowego Centrum Kultury zorganizowała wystawę rękopisów, ikonografii i książek, związanych z Conradem i jego rodzoną ojczyzną. Wystawa opiera się na zbiorach krakowskich i nosi tytuł Conradiana in Cracow libraries.

Dzięki zbiorom Biblioteki Jagiellońskiej można zobaczyć liczne listy Apollona Korzeniowskiego (w których często wspominany jest Conrad w wieku dziecięcym), częściowo tylko ogłoszone, a przede wszystkim dwa tomy jego poezji (i fragmenty dramatów), rzadko drukowanych. Biblioteka udostępniła również kopię wiersza, napisanego przez Apollona na urodziny syna, i kilka innych cennych dokumentów, łącznie z kopią metryki chrztu. Cennym eksponatem jest także dokument mianowania prawnych opiekunów Konrada Korzeniowskiego.

Biblioteka Jagiellońska wypożyczyła też ze swoich zbiorów pewną liczbę fotografii rodziny Korzeniowskich oraz listy do Conrada, pisane przez jego wuja i opiekuna, Tadeusza Bobrowskiego. Zwiedzający mogą także oglądnąć memoriał Tadeusza Bobrowskiego Dla wiadomości... Ważną pozycją są też listy Apollona Korzeniowskiego do Kazimierza Kaszewskiego.

Biblioteka PAN udostępniła listy Apollona Korzeniowskiego i Tadeusza Bobrowskiego do Stefana Buszczyńskiego. Oprócz tego można zobaczyć listy samego Conrada i jego żony, 
do Józefa Hieronima Retingera, krakowianina, który odegrał decydującą rolę w zaproszeniu Conrada do Polski w 1914 roku i w jego późniejszym angażowaniu się w Anglii na rzecz odbudowy państwa polskiego. Wystawy rękopisów przyczynią się niewątpliwie do spopularyzowania i lepszego zbadania tych faktów.

 

Biuletyn Informacyjny Biura Prasowego Kraków 2000
Biuro Festiwalu Kraków 2000, 31-028 Kraków, ul. Św. Krzyża 1,
tel. (+48 12) 431 24 80, tel./fax431 24 66, e-mail: BP@krakow2000.pl