.
  Biogramy prelegentów
Jacques Alexandre Berthoud

Szwajcarski uczony, conradysta.
1960-67 wykładowca  Uniwersytetu w Natalu
1967-79 starszy wykładowca Uniwersytetu w Southampton
1980-91 kierownik Wydziału Literatury Angielskiej i Literatur Pokrewnych Uniwersytetu w York
1990-91 wykładowca w Trinity College w Cambridge.
1997 profesor i kierownik studiów Wydziału Literatury Angielskiej i Literatur Pokrewnych Uniwersytetu w York

Ważniejsze publikacje:
Uys Krige, New York 1966
The Scole Function, University of Natal 1969
Joseph Conrad, The Major Phase, Cambridge University Press 1978
Joseph Conrad, The Nigger of Narcissus, Penguine Books 1984
Joseph Conrad, The Shadow Line, Penguine Books 1986
Joseph Conrad, Almayer`s Folly, Penguine Books 1991
i wiele innych
 

Andrzej Busza

Urodzony w Krakowie 1 stycznia 1938 roku. Wojenne lata spędził na Środkowym Wschodzie, skąd wyjechał do Anglii pod koniec 1947 roku. Studiował w St. Joseph College, Beulah Hill w Londynie, a później w University College London, gdzie zdobył swój pierwszy Bachelor of Arts a potem Master of Arts w dziedzinie języka angielskiego i literatury. W czasie studiów na londyńskim uniwersytecie aktywnie współuczestniczył w życiu kulturalnym polonijnej społeczności. Był jednym z założycieli University of London Polish Student Society oraz był członkiem zarządu wydawnictw: Merkuriusz, a potem Kontynentów. Po krótkim okresie uczenia w londyńskich szkołach średnich, został mianowanym wykładowcą w English Department of the University of British Columbia w Vancouver w Kanadzie. Obecnie jest Associate Professor w tym samym departamencie podobnie jak w programie Literackiej Komparatystyki. W latach 1977–78 był Visiting Professor w Department of English and American Studies at the University of Nice we Francji. W 1962 dostał nagrodę im. Kościelskiego; został honorowym członkiem Polskiego Instytutu Historycznego w Rzymie. Jest także specjalnym członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Uniwersyteckich Profesorów Anglistów. Jest Associate Executive Editor of the Cambridge Edition zebranych dzieł Conrada. Oprócz tego jeździ z wykładami po Europie i Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Publikował m.in.:
- Conrad's Polish Literary Background... Rzym i Londyn, 1966.
- Joseph Conrad, The Rover (z J.H.Stape), 1992.
- Liczne eseje dotyczące różnorodnych aspektów życia i pisarstwa Conrada

Opublikował dwa tomy poezji:
- Znaki wodne, (Instytut Literacki, Paryż), 1969
- Astrologer in the Underground, (tłum. Michael Bullock i Jagna Boraks)
(Athens, Ohio), 1971; oraz liczne wiersze w antologiach i magazynach wydawanych w Polsce oraz za granicą m.in.: Kohelet, poemat w Kulturze, (Paryż), grudzień, 1975.

Razem z Bogdanem Czaykowskim tłumaczył wiersze Mirona Białoszewskiego: The Revolution of Thing,s (Washington D.C.) 1974 oraz Gathering Time (Five
Modern Polish Elegies – poematy Iwaszkiewicza, Jastruna, Miłosza, Wierzyńskiego i Białoszewskiego), Mission B.C. 1983.
 

Anne Luyat – Moore

Wygłosiła referaty w trakcie międzynarodowych konferencji Conradowskich w 1983, 1990, 1994 i 1997 r.

Wybrane prace o Conradzie:
Conrad`s Feminine Grotesque, Londyn 1985, ss. 4-15
The Swedish Connection to Victory and Chance, Conradiana, t. 28, Lubbock 1986, s. 219-224
Le reve et la poetique de Conrad, Limages 1991, ss. 88-92
Voyage to the End of Strangenes in Typhoon, Limoges 1991, ss. 35-46
L`Exil dans le temps et l`espace anglais, Paris 1992
Conrad et Maupassant; Compagnons du devoir, Paris 1993

Wykształcenie:
1964  Bachelor of Arts 
1965 Master of Arts
1989 doktorat państwowy

Laureatka grantu Ambasady Kanadyjskiej w Paryżu w 1996 r.
Profesor Uniwersytetu Stanowego w Portland (1997-1999).
W latach 1966-1990 wykładała na Uniwersytecie w Grenoble, a od 1990 do dnia dziesiejszego wykłada na Uniwersytecie w Avignon.
Członkini IAUPE: The International Association of University Professors Great Britain.
 

Sylvere Monod

Urodzona w 1921 roku, studiowała język angielski na Sorbonie. Uczyła w dwóch liceach, a od 1949 wykłada na Uniwersytecie w Caen. Tytuł profesora języka angielskiego na Sorbonie zdobyła w 1964 roku. Na wcześniejszą emeryturę z Sorbonne Nouvelle odeszła w 1982. Większość jej naukowych prac dotyczy Dickensa i innych wiktoriańskich twórców. Dopiero w latach siedemdziesiątych przeniosła swoje zainteresowanie na twórczość Conrada i została naczelnym wydawcą pięciotomowego wyboru prozy Conrada (Bibliothéque de la Pléiade, 1982-1992). Opublikowała wiele książek i wiele artykułów (w języku angielskim i francuskim), przedmów, tłumaczeń i wydań angielskich autorów. 
 

Zdzisław Najder

Urodził się w 1930 roku w Warszawie. Jest profesorem nauk humanistycznych; doktoryzował się z filozofii, habilitował z nauki o literaturze. Studiował w Warszawie i Oksfordzie. Przez wiele lat redagował dział eseju w miesięczniku Twórczość. Zwolniony w roku 1960 z przyczyn politycznych z asystentury na Uniwersytecie Warszawskim i pozbawiony możliwości pracy akademickiej w Polsce, w późniejszych latach wykładał filozofię i historię literatury na kilku uniwersytetach amerykańskich.

W roku 1976 zainicjował Polskie Porozumienie Niepodległościowe i od tej pory prowadził działalność konspiracyjną. Dyrektor Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa 1982 – 1987. Skazany zaocznie na śmierć i pozbawiony obywatelstwa polskiego. Po wycofaniu oskarżeń i przywróceniu obywatelstwa wrócił w 1990 roku do kraju. Był przewodniczącym Krajowego Komitetu Obywatelskiego, członkiem Komitetu Doradczego prezydenta Lecha Wałęsy i szefem doradców premiera Jana Olszewskiego.

Autor m.in. biografii Josepha Conrada Korzeniowskiego, kilku książek i kilkudziesięciu rozpraw naukowych oraz licznych publikacji politologicznych. Obecnie profesor Uniwersytetu Opolskiego, doradca Przewodniczącego Komitetu Integracji Europejskiej i prezes Polskiego towarzystwa Conradowskiego. Jego ostatnia książka o Conradzie, Conrad in Perspective: Essays in Art. And Fidelity (Cambridge 1997) ukaże się w przekładzie polskim.
 

Josiane Paccaud – Huguet

Jest przewodniczącą Francuskiego Stowarzyszenia Conradystów. Organizowała kilka konferencji poświęconych Conradowi, m.in.: w Genewie w 1992 i parę dni później w Lyonie pt: Conrad and Lowry: the aesth-ethics of fiction.

Główny wydawca dzieł zebranych Conrada w La Revue des Lettres Modernes (Paryż, editions Minard).
Wykłada współczesną literaturę i teorię psychoanalityki na Uniwersytecie Lumiere – Lyon 2. Jej habilitacja nosiła tytuł W oczach Zachodu. Jest także autorką książki poświęconej: D. H. Lawrence oraz licznych artykułów o: Conradzie, Woolf, Lowry, Joycie, Lawrencie i współczesnych pisarzach. Jest zainteresowana modernizmem, pytaniem o przedmiot, teorią Lacana.

 

Biuletyn Informacyjny Biura Prasowego Kraków 2000
Biuro Festiwalu Kraków 2000, 31-028 Kraków, ul. Św. Krzyża 1,
tel. (+48 12) 431 24 80, tel./fax431 24 66, e-mail: BP@krakow2000.pl