.
  Dlaczego Conrad?
Joseph Conrad należy obecnie do najczęściej dyskutowanych przez naukowców i krytyków pisarzy świata. Co roku ukazuje się na jego temat parę książek (od USA do Japonii i Szwecji). Jest dla humanistyki polskiej mało dotychczas wykorzystaną przepustką wstępu na arenę międzynarodową. Z jednej strony, widziane zza granicy, znaczenie polskiego zaplecza rodzinnego i kulturowego jest dość powszechnie uświadamiane, jednak znajomość tego zaplecza pozostaje niewielka. Z drugiej strony wkład naukowców polskich pozostaje bardzo niedostateczny.

Konferencja na temat Conrada jest więc szansą dla umieszczenia Polski, zwłaszcza wobec Amerykanów, na historycznej i kulturowej mapie Europy.

Wielodyscyplinarność konferencji na temat Conrada i historii, przyciągnęła specjalistów z różnych dziedzin, od historii idei – po historyków stosunków polsko – ukraińskich i polsko – rosyjskich. Jest to więc również okazja do ożywienia wymiany naukowej.

Wybrany temat spotkał się już wcześniej z szerokim uznaniem zagranicznych środowisk naukowych, jest więc w pełni uzasadniony z punktu widzenia dzisiejszej wiedzy o Conradzie.

Co jednak nie mniej ważne dla organizatorów – temat ten pozwala na naoczne ukazanie (także podczas imprez towarzyszących) polskiego zaplecza Conrada, problematyki „zbrodni rozbiorów” (jak brzmi tytuł ważnego szkicu Conrada) oraz odrodzenia się Polski po roku 1918. A również zaprezentowanie mało znanej lecz wybitnej i ogromnie ciekawej postaci ojca Conrada, Apollona Korzeniowskiego, poety, tłumacza, a przede wszystkim działacza niepodległościowego – który utworzył w 1861 roku zalążek przyszłego powstańczego Rządu Narodowego.

Konferencja stworzyła również jedyną w swoim rodzaju okazję do ukazywania przeszłych i wzbogacenia przyszłych polsko – ukraińskich stosunków kulturowych. Przez swoje miejsce urodzenia (Berdyczów), wychowanie (Kraków i Lwów) i twórczość (w języku angielskim) Joseph Conrad jest łącznikiem między zachodem Europy a naszą jej częścią.

Dla wielu uczestników konferencji jest to ich pierwsza wizyta w Polsce. Organizatorzy konferencji, korzystając z okazji, zaznajomią ich (a będą to przeważnie wybitni profesorowie, znaczących uniwersytetów Francji, Japonii, Holandii, Kanady, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Włoch) z Krakowem i z zasobami kultury polskiej. Plan zakłada zwiedzanie miasta z wizytą na Cmentarzu Rakowickim gdzie pochowany jest Apollon Korzeniowski i oglądanie specjalnej wystawy rękopisów, ikonografii i książek, związanych z Conradem i jego rodzoną ojczyzną. Również wycieczka do Zakopanego jest uzasadnionym faktem, gdyż Conrad spędził tam dwa miesiące w roku 1914.

Prof. Zdzisław Najder, Prezes Polskiego 
Towarzystwa Conradystów

 

Biuletyn Informacyjny Biura Prasowego Kraków 2000
Biuro Festiwalu Kraków 2000, 31-028 Kraków, ul. Św. Krzyża 1,
tel. (+48 12) 431 24 80, tel./fax431 24 66, e-mail: BP@krakow2000.pl