Biuletyn Informacyjny
Biura Prasowego Kraków 2000
Kraków, 1999
Nr 3

.
Tematy konferencji: Sesja naukowa Conrad a historia
 Spis treści
Zdzisław Najder 
Dlaczego Conrad?

Bogusław Sonik 
Conrad a ciśnienie historii

Główne tezy 
referatów podczas sesji

Biogramy prelegentów

Imprezy 
towarzyszące sesji

Joseph Conrad należy obecnie do najczęściej dyskutowanych przez naukowców i krytyków pisarzy świata. Co roku ukazuje się na jego temat parę książek (od USA do Japonii i Szwecji). Jest dla hu-manistyki polskiej mało dotychczas wykorzystaną przepustką wstępu na arenę międzynarodową.
Zdzisław Najder

Kraków jest odpowiednim miejscem do konferencji na temat Conrada i historii. Nie tylko dlatego, ze Konrad Korzeniowski spędził tutaj, w tym mieście tak wypełnionym zabytkami przeszłości, kilka młodzieńczych lat, ogromnie ważnych dla ukształtowania jego osobowości i poglądów.
Bogusław Sonik
 

.

 Temat następnej konferencji prasowej
Teatralny KrakówPrezentacja projektów teatralnych w ramach programu Kraków 20004 października 1999, g. 11.00, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Sala Fontany 
 Redakcja: Paweł Hebda, Małgorzata Kubica, Janusz Nowak, Dorota Uss Wąsowicz
Biuro Festiwalu Kraków 2000, 31-028 Kraków, ul. Św. Krzyża 1,
tel. (+48 12) 431 24 80, tel./fax431 24 66, e-mail: BP@krakow2000.pl