Biuletyn Informacyjny
Biura Prasowego Kraków 2000
Kraków, 18 września 1999 r
Nr 2

.
Tematy konferencji: Prezentacja programu Kraków 2000 dla mediów polonijnych
 Spis treści
Józef Maria Ruszar 
9 Miast Kultury Europejskiej 
- historia nadania tytułów i współpraca- Awinion, Bergen, Bolonia, Bruksela, Helsinki, Kraków, Rejkiawik, Santiago de Compostela

Józef Maria Ruszar 
Kraków 2000 - lata 1996-1999

Film Kraków 2000 (1996-1999)

Józef Maria Ruszar
Program roku 2000

Film Wydarzenia roku 2000

Materiały promocyjne

Folder Kraków 2000
Kalendarium wydarzeń
Płyta CD Dźwięki Krakowa
Płyta CD Widoki Krakowa
Filmy video Festiwal 1996-1999
i Wydarzenia roku 2000
Plakaty Maszkaron

.

 Temat następnej konferencji prasowej
24 września, godz. 11.00, Sala Konferencyjna Kraków 2000, ul. Św. Krzyża 1Konferencja prasowa z okazji sesji naukowej Conrad a historia 
 Redakcja: Paweł Hebda, Małgorzata Kubica, Janusz Nowak, Dorota Uss Wąsowicz
Biuro Festiwalu Kraków 2000, 31-028 Kraków, ul. Św. Krzyża 1,
tel. (+48 12) 431 24 80, tel./fax431 24 66, e-mail: BP@krakow2000.pl