.
  Georg Dolivo Kide
Kide ( Kryształ ), dźwiękowo – świetlane dzieło sztuki ze szkła, symbolizuje pokrewieństwo między ludźmi i kulturami. W jesieni 1999 roku, dziewięć takich kryształów będzie jednoczyć Europejskie Miasta Kultury roku 2000. Więź ta nie pozostanie jedynie symboliczna. Ma także konkretny wymiar dzięki monitorowi, przylegającemu do każdego Kide. Z jego pomocą mieszkańcy różnych miast będą mieli okazję zobaczyć pozostałe rzeźby rozmieszczone w Europie. Najpierw, kryształy będą wyglądały identycznie, dopiero stopniowo odsłonią swoje drobne różnice.

Kide, przypominający lodową bryłę, jest kwintesencją fińskości, chociaż jego przekaz jest uniwersalny. Każdy z dziewięciu kryształów posiada specjalną kombinacją kolorów i dźwięków, odbijającą  szczególną cechę miasta, w którym jest goszczone. Kiedy części zostaną razem złożone w Helsinkach tuż przed nadejściem milenium, indywidualne elementy zostaną stopione razem w pojedyncze doświadczenie światła i dźwięku.

W ten sposób Kide symbolizuje rozmaitość Europy, z jej bardzo różnymi, a czasem nawet konfliktowymi elementami schodzącymi się razem w formę wspólnego europejskiego głosu. Pozdrowienie z Helsinek, jakim jest Kide dla innych Miast Kultury, ma podkreślać leżącą u podstaw idee instytucji kulturalnych stolic: dialog pomiędzy indywidualnościami i kulturami.
Georg Dolivo

 

Biuletyn Informacyjny Biura Prasowego Kraków 2000
Biuro Festiwalu Kraków 2000, 31-028 Kraków, ul. Św. Krzyża 1,
tel. (+48 12) 431 24 80, tel./fax431 24 66, e-mail: BP@krakow2000.pl