.
  GSM Image
Złącze wizualne to podstawowa część KIDE, która zapewnia stałe połączenie pomiędzy dziewięcioma kryształami KIDE i mieszkańcami Europejskich Miast Kultury roku 2000. W pobliżu każdego KIDE zostanie ustawiona budka z kamerą i monitorem. Połączenie wizualne z innymi miastami będzie osiągane poprzez dotknięcie ekranu monitora.
 

Złącze wizualne zostało wzbogacone dzięki firmie Sonera produkującej urządzenia technologii wizualnej GSM, dzięki którym odbicie jest przenoszone bezprzewodowo na połączenia GSM. Złącze wizualne wzbogacone w taki właśnie sposób jest po raz pierwszy dostępne dla szerokiego grona odbiorców na tak dużą i międzynarodową skalę.

GSM Image to nazwa firmowa dla technologii transferu obrazu GSM rozwiniętej i opatentowanej przez Sonera. W rozwiązaniach przewidzianych dla KIDE baza obsługująca mieszcząca się w Finlandii automatycznie ustala połączenie z „budkami” w każdym z miast. Kamery video zainstalowane w „budkach” filmują kryształy KIDE i ich otoczenie przez 15 – 30 sekund, a nagrany materiał jest przechowywany w bazie obsługującej w Finlandii. W taki sam sposób nagrany materiał z  różnych miast jest przekazywany  z bazy obsługującej na dysk twardy PC w każdej budce. Wszyscy podchodzący do budki mogą więc oglądać wizerunki kryształów z innych miast po prostu poprzez dotknięcie monitora.

Połączenie pomiędzy bazą obsługującą a budką jest osiągane dzięki analogowemu połączeniu telefonicznemu GSM. Szybkość przekazywania danych wynosi 9.6 kbs, co obecnie jest najwyższą osiągalną szybkością w technologii GSM.

Sonera to wiodąca fińska firma telekomunikacyjna, mająca filie lub udziały w innych spółkach w 14 krajach. Jest również pionierem na rynku międzynarodowym w dynamicznie rozwijającym się sektorze komunikacji komórkowej i medialnej. W 1998 roku ogólne dochody Sonera wynosiły 1. 623. mln EURO, a  dochody operacyjne: 289 mln EURO. Sonera zatrudnia 9 tys. osób.

 

Biuletyn Informacyjny Biura Prasowego Kraków 2000
Biuro Festiwalu Kraków 2000, 31-028 Kraków, ul. Św. Krzyża 1,
tel. (+48 12) 431 24 80, tel./fax431 24 66, e-mail: BP@krakow2000.pl