Biuletyn Informacyjny
Biura Prasowego Kraków 2000
Kraków, 9 września 1999
Nr 1

.
Tematy konferencji: Kide – magiczny kryształ z Finlandii 
 Spis treści
Kide – magiczny kryształ Północy

Projekt Kide

GSM Image 
– informacje techniczne

GSM Image Link

Georg Dolivo Kide

Przesłanie Kide

Kide (kryształ) – świetlane dzieło sztuki ze szkła, symbolizuje pokrewieństwo między ludźmi i kulturami. W jesieni 1999 roku, dziewięć takich kryształów będzie jednoczyć Europejskie Miasta Kultury roku 2000
Georg Dolivo
Dyrektor Helsinki 2000

Ważnym aspektem całego projektu jest przekaz obrazu z pozostałych miast i możli-wość oglądania innych brył. W intencji auto-rów jest to szansa na rozpoznanie podo-bieństw i różnic między miastami i ich mieszkańcami.
.

 Temat następnej konferencji prasowej
18 września, godz. 14.30, Studio nr 5 Radia Kraków, al. Słowackiego 22, Prezentacja programu Kraków 2000 dla mediów polonijnych
 Redakcja: Alicja Gancarz, Paweł Hebda
Biuro Festiwalu Kraków 2000, 31-028 Kraków, ul. Św. Krzyża 1,
tel. (+48 12) 431 24 80, tel./fax431 24 66, e-mail: BP@krakow2000.pl