Zapomniani bracia - wystawa fotograficzna
18 listopada 1999 r - 31 stycznia 2000 r

Wystawa fotograficzna Zapomniani bracia została zorganizowana przez Krakowskie Towarzystwo Naukowe. Wystawę poprzedził realizowany od 1998 roku program badawczy dokumentujący najnowszą historię chrześcijaństwa na Bliskim Wschodzie. Badania przygotowujące wystawę były prowadzone w trzech etapach. Najpierw w lipcu, sierpniu i wrześniu 1998 roku w Turcji, Syrii i Libanie, następnie w marcu i sierpniu 1999 roku w Iranie, ostatnim etapem były badania prowadzone w czerwcu, lipcu i sierpniu w Libanie, Syrii, Jordanii, oraz Iraku. Efektem tych badań była szczegółowa dokumentacja fotograficzna, etnograficzna i socjologiczna wszystkich najważniejszych miejsc kultu syryjskich kościołów chrześcijańskich, które zachowały historyczną ciągłość od dwóch tysięcy lat.

Zainteresowanie Bliskim Wschodem wynika ze szczególnej roli, jaką ten obszar odegrał w dziejach świata. Obszar Bliskiego Wschodu jest kolebką chrześcijaństwa. Tam rozpoczęli swoją działalność misyjną Apostołowie. Tam pojawiła się nazwa christianoi oznaczająca wyznawców Jezusa. Tam odbyły się pierwsze sobory, które ogłosiły podstawowe dogmaty wiary. Tam narodziła się nasza cywilizacja. Trzecie tysiąclecie cywilizacji europejskiej jest zarazem trzecim tysiącleciem chrześcijaństwa. Nowe tysiąclecie i przełom wieków były dla organizatorów wystawy okazją do refleksji nad korzeniami naszej kultury, do wyrażenia uznania dla jej współtwórców, do spotkania z zapomnianymi braćmi. Kultura europejska narodziła się poza Europą, a jej główna księga zredagowana była w językach nieeuropejskich. Wystawa miała na celu przybliżenie świata, w którym niegdyś powstawały zręby naszej cywilizacji. Na wystawie zgromadzono około 150 zdjęć, ekspozycji towarzyszyły programy telewizyjne, realizowane na kanwie badań Krakowskiego Towarzystwa Naukowego.

Twórcy wystawy:

Prof. dr hab. Andrzej Flis. Kurator wystawy. Kierownik Zakładu Porównawczych Studiów Cywilizacji w Instytucie Socjologii UJ. Zajmuje się szczególnie studiami porównawczymi nad cywilizacjami i religiami wschodu i zachodu.

Dr Beata Kowalska. Uczestniczka wypraw i współautorka wystawy. Pracownik Zakładu Porównawczych Studiów Cywilizacji Instytutu Socjologii UJ.

Mgr Bartłomiej Lessaer. Uczestnik wypraw. Asystent w Zakładzie Porównawczych Studiów Cywilizacji w Instytucie Socjologii UJ.

Miejsce i termin wystawy:
Muzeum Narodowe Gmach Główny ( sala wystaw zmiennych)
18 listopada 1999 r - 31 stycznia 2000 r

Organizatorzy:
Krakowskie Towarzystwo Naukowe
Biuro Festiwalowe Kraków 2000

 

Złoci Sponsorzy

Patroni medialni