Oblicza Boga - wystawa

Nadchodzący rok 2000 to wielki jubileusz chrześcijaństwa, czas ten jest też niezbyt odległy od milenium chrystianizacji Polski. Dla organizatorów ten jubileusz stał się pretekstem do zorganizowania wystawy prezentującej wątki chrystologiczne w ludowej sztuce sakralnej, przede wszystkim grafice, malarstwie i rzeźbie z XVIII i XIX wieku. Wystawa składać się będzie z trzech części. Pierwsza poświęcona zostanie tysiącleciu chrystianizacji Polski, pokazane zostaną faktyczne i domniemane relikty wierzeń okresu przedchrześcijańskiego, ich stopniowe włączanie w system wierzeń chrześcijańskich i powstanie swoistego fenomenu, jakim była niedawna polska religijność ludowa. Druga - najobszerniejsza - część zatytułowana "Żywot Pana Jezusa Chrystusa" prezentować będzie głównie obiekty polskiej sztuki ludowej uporządkowane według chronologii życia Chrystusa. Pokazane zostaną najbardziej typowe dla tej sztuki przedstawienia Chrystusa (np. Chrystus Frasobliwy, Ukrzyżowanie). Część trzecia nosząca tytuł "Oblicze Boga - Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty" prezentuje rzadko występujące w rodzimej tradycji przedstawienia Boga Ojca, oraz Trójcy Świętej.

Oblicza Boga 14.12.1999-12.05.2000
Muzeum Etnograficzne, Sale wystaw czasowych, ul. Krakowska 46
czynne: pn 10.00-18.00, śr-pt 10.00-15.00, sb, nd 10.00-14.00
organizator: Muzeum Etnograficzne