Spotkanie z Tomasem Tranströmerem
- zwiastun Międzynarodowej Kawiarni Literackiej
22 października 1999 r.

22 października 1999 r., odbył się wieczór poetycko-muzyczny z udziałem szwedzkiego poety Tomasa Tranströmera. Spotkanie było zapowiedzią cyklu Międzynarodowa Kawiarnia Literacka. Cykl ten nawiązał do dziewiętnastowiecznej tradycji kawiarni jako miejsca, w którym kwitło życie kulturalne. W 1999 roku krakowskie wydawnictwo Oficyna Literacka zaprezentowało uznanych poetów i pisarzy polskich i zagranicznych, których twórczość od lat publikuje. Wieczory autorskie, recytowanie wierszy, spotkania z tłumaczami, kabaret literacki i recitale piosenki poetyckiej wypełniły program kawiarni. Spotkaniom towarzyszyły wystawy malarzy, grafików i fotografików współpracujących z krakowskimi wydawnictwami.

W czasie tego niezwykłego wieczoru wielkiej poezji w Sali im. Stanisława Wyspiańskiego PWST Czesław Miłosz i Tomas Tranströmer przedstawili kilka swoich wierszy. Poetom towarzyszyli tłumacze - Anders Bodegard i Leon Neuger. Czesław Miłosz sam czytał swoją poezję, natomiast wiersze Tomasa Tranströmera czytali Monika Tranströmerowa i Krzysztof Globisz. Na gitarze grał Jan Oberbek. Spotkanie prowadził Bronisław Maj.

Tomas Tranströmer, najwybitniejszy współczesny poeta szwedzki. Uprawia poezję krajobrazową, silnie związaną z ojczystym pejzażem, pełną obrazów sztokholmskich szkierów. Pisze o przeżyciach religijnych, o doznaniach wywołanych zwłaszcza muzyką, interesuje się wydarzeniami politycznymi, pochłania go problem jednostki zdanej na konflikt z dehumanizującym środowiskiem wielkomiejskim. Poezję Tranströmera charakteryzuje duża oryginalność stylu, zwięzłość i celność wyrazu. Tomas Tranströmer był głównym kontrkandydatem Wisławy Szymborskiej do Nagrody Nobla.

Po polsku ukazały się: Muzeum motyli (proza wspomnieniowa), Moja przedmowa do ciszy (wybór poezji), Gondola żałobna (wiersze) oraz źnojesienny labirynt (wybór poezji obejmujący całą twórczość).

Miejsce i termin spotkania:
Sala im. Stanis
ława Wyspiańskiego PWST w Krakowie, ul. Straszewskiego 22
22 pa
ździernika 1999 r.

Organizatorzy:
Wydawnictwo Oficyna Literacka
Biuro Festiwalowe Kraków 2000