Sympozjum Misteria, inicjacje 
- sesja naukowa oraz spektakl Teatru Gardzienice
12 - 16 października 2000 r.

Od 12 do 16 października w Krakowie, w Teatrze Bückleina oglądać można było jedno z przedstawień słynnego Teatru Gardzienice. Gardzienice pojawiły się w Krakowie w związku z sympozjum naukowym zatytułowanym Misteria, inicjacje, poświęconego relacjom pomiędzy antycznym dramatem i starożytnymi rytuałami obrzędowymi, a obrzędami we współczesnych kulturach tradycyjnych. Sympozjum stanowiło zapowiedź jednego z tematów roku 2000 Misteria, inicjacje. Konferencja rozpoczęła się 14 października, wzięli w niej udział znani naukowcy z całego świata. Kolejne spotkania poświecone były: inicjacjom i misteriom w literaturze, wychowawczym aspektom dramatu, muzyki i tańca, religii misteriów i obrzędom. W ostatnim dniu odbyła się dyskusja panelowa. Inicjatorem i autorem projektu jest Włodzimierz Staniewski - twórca Gardzienic.

Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice obchodził niedawno 20 lat swojego istnienia. Gardzienice to nie tylko teatr, to sposób na życie. Artyści skupieni wokół Staniewskiego osiedlili się na stałe w dolinie Giełczawki koło Lublina w 1977 roku. Doprowadzili do ładu lamus i oficynę dawnego kompleksu pałacowego i otaczający go park, sprowadzili starą wiejską chałupę z pobliskiego Stryjna, w Gardzienicach żyją i tworzą. Jak pisali o nich krytycy tworzą nie tylko teatr, ale nową jakość w sztuce. Pozostają w żywym, nieustannie ponawianym kontakcie z tradycyjną kulturą, ich przedstawienia - jedyne w swoim rodzaju, wywodzą się z ducha pieśni, muzyki. W obecnym zespole obok Tomasza Rodowicza i Mariusza Gołaja - pracujących w Gardzienicach od początku - spotkać można ludzi z różnych zakątków świata i o różnych doświadczeniach.

W Krakowie zaprezentowany został spektakl „Metamorfozy” wg Apulejusza, najnowsze przedstawienie Gardzienic. „Metamorfozy” to przedstawienie zanurzone w kulturze, sięgające do jej starożytnych korzeni i wykorzystujące jej współczesne przejawy, ukazujące zetknięcie, zderzenie starożytnych wierzeń bogów z pojawieniem się nowego Boga - Chrystusa. W przedstawieniu brzmią więc zarówno pieśni ku czci Bachusa i Apollina, jak i filmy chrześcijańskie. Jak pisał Ireneusz Guszpit: ”Rozpasane gesty i zachowania Dionizosa nakładają się na mękę, drogę na Golgotę oraz ukrzyżowanie Chrystusa” (Odra nr 1/98). Niezwykły, żywiołowy spektakl jest zarazem uniwersalną opowieścią o zmaganiu wysokiego z niskim, ucieleśnionego z duchowym, jasnego z ciemnym, wyuzdanego z powściągliwym.

Organizatorzy:
Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice
Dyrektor Artystyczny Festiwalu Misteria, inicjacje: W
łodzimierz Saniewski
Biuro Festiwalowe Kraków 2000
Dyrektor Festiwalu Kraków 2000: Bogus
ław Sonik